Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Prezentujemy mechanizm Webhooks, wydajną metodę komunikacji z aplikacjami zewnętrznymi

Webhook jest efektywnym i prostym sposobem komunikacji pomiędzy panelem sklepu IAI-Shop.com a zewnętrzną aplikacją webową, inicjowanym w momencie wystąpienia określonego zdarzenia np. złożenia zamówienia czy rejestracji nowego klienta. Webhook w takim momencie wywołuje skonfigurowany wcześniej adres URL, dzięki czemu aplikacja zewnętrzna otrzymuje oczekiwane informacje i inicjuje odpowiednie operacje po swojej stronie.

Za pomocą webhooków możemy połączyć sklep IAI-Shop.com z dowolnymi narzędziami wspierającymi analizy, automatyzującymi marketing, narzędziami logistycznymi, systemami ERP, czy CRM. Wygodą jest możliwość rozbudowywania funkcjonalności swojego sklepu bez konieczności edycji kodu źródłowego sklepu - jest to kolejny element naszego otwartego podejścia do budowanych przez nas sklepów - Otwarty SaaS™.

Działanie webhooków - Sposób działania webhooków - infografika

Na dzień dzisiejszy udostępniamy możliwość skonfigurowania webhooków dla następujących zdarzeń w sklepie (kolejne zdarzenia będziemy udostępniali w odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie developerów):

 • logowanie do sklepu
 • utworzenie konta
 • edycja konta
 • dodanie towaru do koszyka
 • edycja koszyka
 • złożenie zamówienia
 • edycja zamówienia
 • wysłanie zamówienia
 • anulowanie zamówienia
 • zmiana statusu subskrypcji newslettera email
 • zmiana statusu subskrypcji newslettera sms

Jeśli po wywołanym zdarzeniu webhook nie doczeka się odpowiedzi z aplikacji zewnętrznej, system ponowi próbę wysyłki webhooka 10 razy w ciągu 3 dni.

Webhooki z korzyścią dla sklepów obciążanych wieloma zapytaniami API

W komunikacji poprzez API, sklep internetowy zwraca informacje na żądania spływające z aplikacji zewnętrznych w cyklu określonym w zewnętrznej aplikacji. Tym samym API sklepu może być bardzo często odpytywane przez aplikacje zewnętrzne w celu sprawdzenia wystąpienia nowych zdarzeń, nawet gdy one nie nastąpiły (np. sprawdzanie złożenia nowego zamówienia). Panel sklepu jest tym samym obciążany zbędnymi zapytaniami.

Webhooki natomiast działają wyłącznie w momencie wystąpienia określonego zdarzenia w panelu sklepu (np. gdy zostanie złożone zamówienie). Po wystąpieniu takiego zdarzenia, webhook poinformuje o tym aplikację zewnętrzną, która w odpowiedzi może połączyć się przez API po dodatkowe informacje lub otrzyma takowe już w samej treści wysyłanej przez webhooka. To jest bardzo duża oszczędność zasobów serwera.

Wszystkie niezbędne informacje, wraz z przykładami wykorzystania znajdziesz na naszej stronie:

Webhooks do efektywnej komunikacji pomiędzy aplikacjami