Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Podsumowanie nowych, standardowych rozwiązań graficznych w sklepach IAI - maj 2015

Ujednolicenie w Maskach STANDARD Mobile i RWD działania wysuwanego menu

We wszystkich maskach standardowych RWD dla rozmiaru dedykowanego telefonom oraz w masce mobilnej, wprowadziliśmy tak samo działające menu boczne, dzięki któremu uzyskaliśmy ujednolicone i wygodne działanie we wszystkich naszych standardach. Zmienione działanie wysuwającego się z lewej krawędzi menu znacznie poprawiło szybkość i płynność działania tego elementu. Dodatkowo został uwydatniony element menu nawigacyjnego poprzez nadanie mu kontrastującego koloru.

Responsywne banery i buttony w maskach standard


W tym miesiącu wszystkie nasze maski standard RWD zostały wzbogacone o możliwość opublikowania każdego z banerów w 3 rozmiarach: dla widoku desktop, dla tabletów oraz dla telefonów. Dzięki temu rozwiązaniu można przygotować dedykowane banery dla każdego urządzenia z osobna oraz umieścić je w jednym sklepie.

Zmiany w mechanizmie wyboru preferowanej daty doręczenia

Kolejną opcją wzbogacającą informacje na temat dostarczania zamówień jest wprowadzenie nowego mechanizmu do komponentu wyboru preferowanej daty doręczenia. Nowość polega na pokazaniu informacji w jakie dni możliwa jest dostawa paczki. Sugerowane dni odbioru uwzględniają informację o dniach, w które kurierzy dostarczają przesyłki. Dzięki temu z kalendarza eliminowane są te dni, w których doręczenie przesyłki byłoby niemożliwe. Dni i godziny pracy kurierów ustawia się w panelu administracyjnym sklepu.

Zmiany w prezentacji wagi pliku dla towaru wirtualnego

Zmianie uległ sposób prezentacji rozmiaru plików dla produktu wirtualnego, np. w przypadku, gdy załącznik znajduje się na serwerze zewnętrznym i chcemy udostępnić jedynie link do takiego załącznika, nie pokazujemy jego rozmiaru. Taki sposób prezentacji zwiększa czytelność informacji na temat załączników.

Dodanie obsługi zaliczek na karcie towaru

Do karty towaru dodaliśmy opcję obsługi zaliczek dla zamówienia oglądanego towaru. Podczas prezentacji produktu pojawia się informacja o tym że produkt może wymagać wpłacenia zaliczki zanim zamówienie zostanie zrealizowane.

Zmiana sposobu prezentacji oszczędności w karcie towaru

Uległ zmianie sposób prezentowania oszczędności na karcie produktu. Aktualnie pokazywana jest oszczędność płynąca z zakupu towaru w cenie promocyjnej, gdyż jest to najbardziej intuicyjne dla kupującego. W przeszłości ta informacja uwzględniała największą realną oszczędność, która mogła w niektórych przypadkach nie wynikać z samej przeceny towaru w promocji, lecz z dodatkowych statusów rabatowych, statusu hurtownika itp. Prezentację oszczędności osadziliśmy przy cenie przekreślonej w celu uwydatnienia tej informacji a tym samym uatrakcyjnienia ceny sprzedaży.

Usunięcie domyślnej wartości 0000-00-00 z pola data urodzenia

Na podstronie rejestracji klienta usunęliśmy domyślną wartość daty urodzenia. Ten zabieg nadał formularzowi przejrzystości oraz czytelności.

Zmiany w sposobie prezentacji cen dla towarów "sprzedawanych po” na liście produktów

W przypadku produktów sprzedawanych w opakowaniach zbiorczych po kilka sztuk, wprowadziliśmy inny sposób prezentacji cen na liście produktów. Polega on na prezentowaniu ceny za minimalną możliwą do zamówienia ilość towarów jako cenę podstawową. Taki zabieg ujednolicił prezentowanie informacji o cenach na liście produktów i karcie produktu oraz sprawił, że wygląd informacji o towarze jest bardziej przejrzysty i prezentuje realną cenę zakupu towarów "sprzedawanych po…".

Zmiany w sposobie generowania plików przeznaczonych do tłumaczeń

Jest o jedna z bardziej istotnych zmian. Polega na usunięciu wszelkich skryptów JavaScript z wygenerowanych plików XLIFF, służących do tłumaczenia maski sklepu na inne języki. Dzięki temu, otrzymają Państwo plik zawierający wyłącznie literały, które należy przetłumaczyć. Taka postać plików znacznie zminimalizuje możliwość wprowadzenia przez tłumacza szkodliwych zmian do maski sklepu.

Modyfikacja w programie partnerskim pod kątem przepisów o ochronie danych osobowych.

Dostosowując nasze sklepy do przepisów o ochronie danych osobowych zmieniliśmy sposób prezentacji danych na liście pozyskanych klientów w programie partnerskim. Zmiana polega na zastąpieniu loginu lub adresu e-mail numerem zamówienia. Dzięki tej zmianie dane naszych klientów i ich partnerów są jeszcze lepiej chronione.