Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Pełna elastyczność w przypisywaniu magazynów do oddziałów hurtowni i sklepów

Wprowadziliśmy bardzo duże udogodnienie w działaniu obecnej gospodarki magazynowej IdoSell. Dotychczas magazyny były przypisywane jedynie do kontekstu (sprzedaży internetowej, aukcji, sprzedaży POS) itp. ale nie mogły być w przypadku sprzedaży internetowej przypisywane do poszczególnych stron. Nowa aktualizacja dostępna dla wszystkich sklepów internetowych umożliwia tak zaawansowane działanie.

Jednym z zastosowań nowej opcji jest sprzedaż hurtowa (B2B), w której obowiązują dostawy własne hurtowni internetowej lub odbiory własne, a hurtownia nie realizuje przesunięć pomiędzy oddziałami. System IdoSell można w takim przypadku skonfigurować ponownie w ten sposób, aby każdy oddział dysponował osobną stroną np. szczecin.mojahurtownia.pl i przypisując stronie wybrane magazyny. W ten sposób klienci odwiedzający np. stronę warszawa.mojahurtownia.pl nie będą widzieli magazynu w Szczecinie.

Opcja ta jest jedną z kolejnych istotnych zmian umożliwiające jeszcze większą elastyczność przy prowadzeniu hurtowni internetowych i kolejnym rozwiązaniem do obsługi dużych, wielooddziałowych firm. Dla przypomnienia, w ostatnim czasie wprowadziliśmy również możliwość ustalania indywidualnych cen i upustów dla klientów oraz możliwość spięcia tej możliwości ze stosowanym systemem ERP poprzez IAI Bridge od wersji 5.3.

Jak korzystać z nowej opcji?

W ustawieniach magazynu pojawiła się opcja "Ustawienia przypisania magazynów do stron", która pozwala wybrać strony do których przypisują Państwo magazyn. W przypadku wyłączenia jakiejś strony, system będzie wyliczał stany dyspozycyjne dla każdej strony osobno. W przypadku panelu administracyjnego stany magazynowe, dyspozycyjne są prezentowane jak dotychczas.

Nowy wygląd ustawień magazynu zawierający opcję umożliwiającą przypisanie magazynu do wybranych stron sprzedaży towarów.

Uwaga techniczna: Ustawienie przypisania stron inaczej niż dotychczasowe działanie tj. wszystkie magazyny z dostępnością towarów do sprzedaży internetowej do wszystkich stron, może mieć wpływ na obciążenie serwera. Prosimy o wzięcie tego pod uwagę w przypadku klientów posiadających dużą ofertę towarów, duży ruch lub już obecnie mocno obciążone serwery dedykowane.