Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Pakiet ulepszeń związanych z obsługą numerów seryjnych sprzedawanych towarów

Od dzisiaj na karcie zwrotu pojawiła się możliwość wyboru numerów seryjnych zwracanych towarów. Jest to uzupełnienie mechanizmu numerów seryjnych, który od dawna działa w zamówieniach. Ich obsługa w zwrotach pozwoli na jeszcze lepsze zarządzanie towarami wracającymi do magazynu.

Widok na towar w zwrocie, jeżeli w zamówieniu został zarejestrowany numer seryjny towaru.
Wybieranie kodu w zwrocie.

Dodatkowo Listy sprzedanych / zwróconych towarów zyskały możliwość wyświetlania kolumny z numerami seryjnymi. Kolumna została również uwzględniona w eksporcie do ODS.

Widok numerów seryjnych na liście sprzedanych towarów

Warto przypomnieć, że w zmiennych wykorzystywanych na dokumentach sprzedaży dostępna jest zmienna [iai:product_serial_number], dzięki której możliwe jest umieszczenie numerów seryjnych w kolumnie nazwy.

Dodana możliwość prezentacji numerów seryjnych sprzedanych towarów na Fakturze

API: Dodaliśmy również możliwość przypisywania numerów seryjnych w zwrotach. W bramce API:Returns metoda setReturnsSerialNumber pozwala zwracanym towarom przypisać numery seryjne, które zostały uprzednio przypisane w zamówieniu.