Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Pakiet nowości i usprawnień dla plików JPK. Sprawdź, co zmieni się w twoim sklepie

Sprawdź, jakie zmiany i nowości zostały wprowadzone dla plików JPK (jednolitych plików kontrolnych) w e-sklepach IdoSell. Wprowadziliśmy m.in. możliwość przeliczenia zamówień walutowych do rozliczeń JPK. Zmieni się także kwestia raportowania w plikach JPK V7 - zostały tu rozróżnione zamówienia opodatkowane poza Polską od tych lokalnych.

Pakiet nowości i usprawnień dla plików JPK. Sprawdź, co zmieni się w twoim sklepie

Co jeszcze się zmieniło? IdoSell wprowadziło poprawki, które umożliwią poprawne raportowanie zamówień WDT ze stawką 0 proc. lub eksportowanych poza UE.

Dodatkowo zweryfikowaliśmy sposób zapisywania faktur zbiorczych wraz z szeregiem innych zmian. Sprawdź szczegóły w artykule poniżej.

FAQ dotyczące JPK w IdoSell

Pierwsza faza zmian dotyczyła utworzenia jednego pliku JPK, który będzie obejmował wszystkie zamówienia, niezależnie od waluty sprzedaży. Jeśli wybierzesz opcję Wszystkie waluty (przeliczone na PLN po kursie NBP), to zamówienia walutowe są od razu przeliczane na złotówki wg kursu NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż z dokumentu sprzedaży. Wciąż będziesz miał możliwość generowania plików JPK_VAT.

przwalutowanie selektor

Przy okazji walut uregulowaliśmy także sposób zapisywania zamówień zagranicznych do krajów UE w plikach JPK_VAT. Zamówienia takie można rozliczać na dwa sposoby:

  • w stawce lokalnej sklepu, jeśli nie osiągnięto progu 10 tys. euro. Zamówienia takie trafią do pliku JPK_VAT z polskimi stawkami VAT. Jeśli nie stosujesz innych niż polskie stawki VAT, to zamówienie w JPK będzie ujęte z wartościami zerowymi (plik JPK takich stawek nie akceptuje).
  • w stawce VAT kraju dostawy, jeśli korzystasz z mechanizmu OSS lub rejestracji w kraju dostawy. Jest to obowiązkowe po przekroczeniu progu sprzedaży 10 tys. euro. Takie zamówienia są raportowane poza plikami JPK_VAT - albo w deklaracjach OSS, albo w urzędzie kraju dostawy. W pliku JPK_VAT nie znajdziesz takich zamówień.

    selektor jpk

Opcję wstępnie ustawimy w oparciu o status "Mechanizmu ustalania stawki VAT w UE":
- jeżeli nie masz włączonego mechanizmu, to ustawimy wartość "tak"
- w przypadku włączonego mechanizmu w jednym ze sklepów, przełączymy na "nie"

Pamiętaj! Zmiana tej opcji nie wpływa na stosowanie innej stawki w zamówieniu. Wpływa jedynie na to, co trafi lub zostanie pominięte podczas generowania pliku JPK_VAT. Ustawienia znajdują się w panelu sterowania - Raporty i finanse — Rejestr dokumentów sprzedaży — Generowanie plików zbiorczych.

Co jeszcze się zmieniło w plikach JPK w sklepach IdoSell?

Dodaliśmy weryfikację naliczania VAT dla klientów zagranicznych typu firma z VAT UE, przy zmianie rodzaju konta lub numeru VAT UE. Oznacza to, że przy zmianie konta z prywatnego na firmowe z VAT UE lub zmianie numeru VAT UE, kolejne zamówienie powinno wskazywać konieczność weryfikacji klienta i jego numeru VAT UE. Będzie to spójne, jeśli przy pierwszym zamówieniu klienta zarejestrowanego z opcją VAT UE, obsługa sklepu ustali dla takiego klienta naliczanie 0 proc. stawki VAT.

Jeśli zmienisz typ konta z firmowego z VAT UE na prywatne, sposób naliczania VAT zostanie włączony automatycznie.

Jakie jeszcze zmiany wykonaliśmy w ramach tego pakietu? Sprawdź najważniejsze elementy:
- poprawki z etykietami WSTO, EE, WSTO_EE
- poprawki przekazywania kodów GTU
- możliwość generowania plików JPK dla usuniętego sklepu
- możliwość wybrania polskiej stawki VAT przy włączonym mechanizmie VAT OSS
- raportowanie zamówień dla firm z VAT UE jako WDT 0 proc. w polach K_21
- raportowanie zamówień poza UE jako eksport w polu K_22
- uwzględniliśmy faktury zbiorcze jako faktury z danymi bilingowymi kontrahenta

Pamiętamy o KSeF.
Mamy na uwadze wprowadzane przez rząd zmiany w sposobie generowania i dostarczania faktur w formie elektronicznej. W tym roku wprowadzimy możliwość generowania i dostarczania faktur w formacie XML KSeF. Nasz harmonogram prac uwzględnia najpierw wprowadzenie zmian do JPK_FA(4), a następnie zajmiemy się implementacją KSeF oraz dyrektywy Omnibus.

Z uwagi na ograniczone możliwości testowania tych zmian prosimy o zgłoszenia ewentualnych błędów lub problemów pojawiających się podczas generowania plików JPK.

Powiązane treści