Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Od teraz możesz dowolnie zmieniać prezentację cen na netto i brutto

Dzięki najnowszemu modułowi od IdoSell możesz zmieniać sposób prezentowania cen w twoim sklepie internetowym. Za pomocą jednego przełącznika przestawisz ceny na wartość netto lub brutto.

Dotychczas zmiana głównej ceny w sklepie wiązała się z całkowitą zmianą szablonu lub konieczne było rekodowanie maski. Od tej pory będziesz mógł zmienić sposób wyświetlania ceny jednym kliknięciem.

W module B2B dodaliśmy opcję, dzięki której określisz, jakie ceny mają być prezentowane w twoim sklepie. Rodzaj cen możesz zdefiniować niezależnie dla klientów hurtowych i detalicznych, bez potrzeby rekodowania maski. Opcje dostępne są w menu Administracja / B2B w zakładce ceny brutto czy netto. Zakładka dostępna jest po aktywacji modułu B2B.

Wyświetlanie cen towarów w sklepach

Do prawidłowego działania wymagana jest maska z odpowiednią funkcjonalnością oraz aktywny moduł B2B. Wszystkie maski Standard zawierające wymaganą funkcjonalność będą dostępne w kolejnej aktualizacji, planowanej na początek września.

Dla klientów bez aktywnego modułu B2B, po zaktualizowaniu maski Standard, wyświetlać się będzie domyślnie cena brutto - niezależnie od wybranego szablonu.

Poznaj moduł B2B