Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Obsługa płatności PayByNet z automatycznym księgowaniem wpłat

Uruchomiliśmy obsługę nowego system płatności on-line - system płatności PayByNet (więcej informacji na https://www.banki.kir.pl/paybynet/). System jest o tyle interesujący, że został przygotowany i firmuje go Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR S.A.), czyli instytucja znana z obsługi płatności między bankami.

Doskonale wiemy, jak ważnym dla klientów oraz sprzedających jest czas obsługi klienta. Szybka realizacja zamówienia w dzisiejszych czasach, to być albo nie być na rynku. Dlatego oddajemy Państwu do użytku kolejny system płatności. PayByNet - jest to obecnie najszybszy sposób płatności w Internecie, dzięki któremu zamówienie może zostać zrealizowane od razu po zatwierdzeniu przelewu przez klienta, bez potrzeby czekania aż pieniądze wpłyną na konto lub potrzeby używania kart kredytowych. PayByNet jest jedynym w Polsce serwisem umożliwiającym realizację płatności bezpośrednio z konta bankowego klienta na konto bankowe sklepu (z wykorzystaniem technologii systemu rozliczeniowego ELIXIR). System automatycznie przesyła do sklepu potwierdzenie będące gwarancją płatności, której KIR S.A. udziela sklepowi internetowemu, pozwala niezwłocznie przystąpić do realizacji zamówienia, zanim wymagane środki wpłyną na rachunek bankowy sklepu. Inną istotną cechą tego systemu są niskie prowizje za realizację płatności.

Usługa swoim zakresem obejmuje takie czynności jak:

  • przekazywanie informacji o płatnościach kupującego (Płatnika) na rzecz sklepu internetowego (Sprzedawców) do Banku kupującego(Płatnika),
  • prezentowanie kupującemu (Płatnikowi) płatności na rzecz sklepu internetowego (Sprzedawcy) w ramach bankowości internetowej Banku kupującego (Płatnika) (w sposób umożliwiający Płatnikowi ich zaakceptowanie lub odrzucenie, a jednocześnie minimalizujący możliwość pomyłki lub manipulacji w czasie dokonywania płatności),
  • przekazywanie informacji o dokonanych przez kupującego (Płatnika) płatnościach na rzecz sklepów internetowych (Sprzedawców) do Izby,
  • prezentowanie sklepom internetowym (Sprzedawcom) informacji o płatnościach dokonanych na ich rzecz przez kupujących (Płatników)

Usługa PayByNet jest kompatybilna z najbardziej popularnymi przeglądarkami internetowymi m.in. Internet Explorer, Mozilla, Opera. Natomiast Wszystkie informacje przesyłane w ramach usługi są zabezpieczone przed ich zniekształceniem przy pomocy podpisu elektronicznego, a poufność przesyłanych danych jest zagwarantowana dzięki użyciu protokołu SSL.

IdoSell, oprócz kierowania użytkownika na stronę płatności, wspiera w pełni automatyczne księgowanie wpłat z PayByNet. Dzięki temu, nie jest potrzebne ręczne księgowanie wpłat. IdoSell umożliwia również stosowanie wielu płatności jednocześnie, dzięki czemu można płatności PayByNet włączyć, bez rezygnowania z innych, dotychczas stosowanych.