Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Nowy moduł wiadomości

Uruchomiony został nowy moduł wiadomości sklepowych. Zyskał on nowe, bardziej elastyczne możliwości. Wprowadzone zmiany obejmują :

  1. Zmiany literałów w górnym menu w panelu oraz na stronie głównej. Teraz "Zarządzanie wiadomościami na stronie głównej" nazywa się "Wiadomości"
  2. Zmiany w menu na liście wiadomości. Dla ułatwienia samodzielnego linkowania, zostały w menu udostępnione linki do podglądu wiadomości i kanałów RSS.
  3. W dziale MODERACJA \ Zarządzanie zachowaniem sklepu przybył link "Wiadomości" gdzie można ustalać limit ilości wiadomości na stronach news.php.
  4. Kanał RSS został rozbity na dwa zależne od stref. Linki do nich można znaleźć w górnym menu po przejściu do edycji określonej strefy.
  5. Po wyborze sklepu na stronie zarządzania wiadomościami pojawia się dodatkowe menu. Zawiera ono linki do wiadomości na stronie głównej, podstronie news.php oraz dodawania wiadomości.
  6. Wiadomości dla strony głównej posiadają możliwość sortowania ręcznego i zapisywania kolejności. Dla stron spisu wiadomości (news.php) kolejność zawsze jest ustalana na podstawie daty dodania. Wyniki dla strony głównej nie posiadają paginacji. Dlatego zniknęło określanie ilości wiadomości na stronie głównej.
  7. Obrazki na liście wiadomości są zmniejszane w przypadku gdy ich wielkość przekracza wymiary komórki tabeli.
  8. W edycji wiadomości przypisywanie wiadomości tylko do jednej strony zastąpiliśmy możliwością przypisania do dowolnej lub obu stref i stron news.php dla tych stref. Teraz mogą Państwo w pełni samodzielnie wybierać które wiadomości są pokazywane na stronie głównej poprzez zaznaczenie odpowiednich checkbox ?Wiadomości pokazuj na? w edycji wiadomości.
  9. Wiadomości korzystają już inteligentnie z Listy funkcji maski sklepu. Dzięki temu pokazywane są tylko opcje, które są są obsługiwane w masce sklepu. Np. jeżeli w sklepie nie są obsługiwane szczegóły wiadomości, nie będzie prezentowany link do poglądu szczegółów wiadomości.

Pic. 1 - Nowa strona główna zarządzania Wiadomościami. Niezależnie można sterować które wiadomości pokazują się na stronie głównej, w której strefie oraz liście archiwum wiadomości.