Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Nowy mechanizm realizacji zamówień

Wprowadzamy nowy sposób realizacji zamówienia, wykorzystując mechanizm rezerwacji towarów do zamówień w miejsce dotychczasowego, który operował na zmianach stanu magazynowego. Nowy moduł to lepsze odwzorowanie rzeczywistości: towary będące w zamówieniu zdejmowane są ze stanu magazynowego dopiero po wysłaniu lub odebraniu zamówienia. Do czasu wysłania lub odebrania zamówienia, zmniejszany jest tylko stan dyspozycyjny za pomocą rezerwacji towarów.

Towary zarezerwowane dla zamówień nie są dostępne dla klientów sklepu więc nie ma obawy o to, że klient zamówi towar, który jest już dodany do istniejących zamówień - dostępność towaru wyliczana jest na podstawie stanu dyspozycyjnego.

W edycji zamówienia dodaliśmy inteligentny system podpowiedzi, którego zadaniem jest pomoc użytkownikowi panelu w realizacji zamówienia. Moduł pomaga podejmować najbardziej optymalne decyzje o tym, z jakiego magazynu własnego sprowadzić towar, ile zamówić od dostawcy, ile zarezerwować, aby zamówienie mogło zostać zrealizowane jak najszybciej (Pic. 1, Pic. 2). Edycja ilości w zamówieniu sprowadza się do edycji jedynie ilości towarów w zamówieniu, a system zareaguje na te zmiany inteligentnie.

W nowym module nie ma potrzeby wybierania magazynów, z których powinny zostać przypisane towary do zamówienia. System robi to sam, dobierając odpowiedni magazyn na podstawie priorytetów oraz stanów dyspozycyjnych w taki sposób, aby wykonanych było jak najmniej operacji przesunięć między-magazynowych, czy też dostaw towaru. Jeżeli jednak wystąpi sytuacja, kiedy nie będzie można zrealizować zamówienia z jednego magazynu, system od razu podpowie, z których magazynów można przenieść towar, ile towaru trzeba sprowadzić z magazynu obcego oraz umożliwi stworzenie odpowiednich dokumentów przesunięć. (Pic. 3)

System rezerwacji towarów dla zamówień to również zaawansowany system podpowiedzi. Nie ograniczają one w żaden sposób polityki sklepu. Każdą podpowiedź systemu można zignorować. Można również nadal ręcznie przypisywać towary do dowolnych magazynów bez względu na to, co proponuje system, np. w sytuacji kiedy stan magazynowy towaru zwiększy się do takiej ilości kiedy będzie można zrealizować zamówienie z tego magazynu. (Pic. 4)

Nowy moduł to również lepsza kontrola KWSP (Koszt Własny Sprzedaży Produktów). Partia towaru, kupiona w danej cenie zakupu, przypisywana jest do zamówienia dopiero w momencie jego wysłania. Dzięki temu do pierwszego wysłanego zamówienia przypisywane są zawsze towary, które weszły na stan magazynu najwcześniej.

Nowy mechanizm działa równolegle ze starym. Wszystkie zamówienia dodane z panelu administracyjnego IAI-Shop.com i ze sklepu od dnia jutrzejszego będą miały domyślnie włączony nowy widok, co widoczne jest w górnej części karty edycji zamówienia. W każdej chwili można przełączyć widok zamówienia na stary, jednak po tej operacji nie ma możliwości powrotu do nowego widoku. Stary widok został pozostawiony w celu umożliwienia poprawnej pracy w razie napotkania problemów (np. problemów z działaniem dynamicznych skryptów w którejś z przeglądarek). W przypadku wystąpienia problemu, prosimy o przełączenie widoku i zgłoszenie tego problemu poprzez stworzenie nowego komunikatu.

Wprowadzone zmiany w przyszłości umożliwią bezpieczną edycję stanów magazynowych. Nie będzie potrzebne korygowanie stanów magazynowych o towary w zamówieniach nieobsłużonych. Dotychczasowe rozwiązanie uniemożliwiało np. aktualizowanie ilości towarów ładowanych z plików zewnętrznych. Ponieważ zamierzamy dostarczyć taką funkcjonalność w przygotowywanym Downloader 1.0, wprowadzona zmiana przybliża nas do wprowadzenia takiej funkcjonalności, jak edycja stanów magazynów własnych w sposób bezpieczny. Dodatkowo nowe rozwiązanie znacząco przyśpiesza wpłynięcie zamówienia, co nie jest bez znaczenia np. w momencie przyjmowania dużego zamówienia hurtowego, kiedy to było potrzebne nawet parosekundowe oczekiwanie na skorygowanie wszystkich stanów magazynowych. Zmiany te były szerzej omówione podczas IAI-Day 2011 gdzie spotkały się z pozytywnym odbiorem.

Aktualizacja 2011-06-01 17:55 W chwili obecnej wszystkie skrypty zostały już nagrane. Występował chwilowy problem z wydrukiem dokumentów sprzedaży w zamówieniach, spowodowany nagrywanymi w tym momencie skryptami związanymi z modułem rezerwacji towarów dla zamówień. W chwili obecnej mimo działających równolegle dwóch mechanizmów (rezerwacje towarów / operacje na stanach magazynów) nowe zamówienia dodawane są ze starym sposobem realizacji zamówień. Domyślny sposób realizacji zamówień na podstawie rezerwacji towarów, wprowadzony zostanie w dniu jutrzejszym. Dla takich zamówień zmianie ulegnie również widok listy pozycji w zamówieniu.