Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Nowy mechanizm przechowywania informacji o poszczególnych przesyłkach

Dotychczasowy mechanizm generowania przesyłek dla kurierów miał ograniczenie, że każde zamówienie dla którego generowane było nadanie, musiało mieć takie same ustawienia. W wielu sytuacjach znanych z praktyki prowadzenia sklepu internetowego, takie ograniczenie było dosyć uciążliwe. Na przykład standardowo nie wysyłają Państwo przesyłek z odbiorem w sobotę z uwagi na wyższe koszty dostaw, ale jakiś klient chce zapłacić dodatkowo, aby otrzymać przesyłkę akurat w sobotę. Aby to zrobić, powinieneś dla jednego zamówienia móc zdefiniować inne ustawienia przesyłki, pozostałe generując bez zmian. Dlatego wprowadziliśmy zupełnie nowy system przechowywania informacji o przesyłkach. Nowy moduł przechowuje komplet informacji o każdym zamówieniu, zwłaszcza ustawieniach specyficznych dla danego kuriera. Nadal generowane są jako podstawowe ustawienia z działu ADMINISTRACJA z możliwością ich każdorazowego podglądu i zmiany. Można również zmienić uwagi dla kuriera drukowane na wydruku, przekazując nie tylko w oparciu o zmienne, ale wręcz mogąc wpłynąć precyzyjnie na tekst uwag.

W ramach wykonanych prac, zostały zunifikowane mechanizmy generowania wydruków z poziomu listy zamówień w module karty obsługi pojedynczego zamówienia (Pic. 1 i Pic. 2) i Seryjnej realizacji zamówień (Pic. 3). Dostęp do generowania kompletu dokumentów odbywa się poprzez przycisk „Generowanie przesyłek i wydruków dla kuriera”. Dzięki tej zmianie, obsługa pojedynczego zamówienia daje możliwość wygenerowania dowolnych ustawień dla pojedynczego zamówienia, wprowadzając pełen wachlarz generowanych dokumentów bezpośrednio do zamówienia. Wcześniej wiele z opcji nie było dostępnych w zamówieniu.

W ramach Seryjnej realizacji zamówień pojawiła się opcja inteligentnego doprecyzowywania ustawień. W przypadku wykrycia, że generowane wydruki są różne, mamy możliwość wygenerowania wydruków albo według ustawień dla sklepów, albo w oparciu o ustawienia jednego sklepu. Mamy również możliwość sprawdzenia ustawień i ich zmiany. Jeżeli dodatkowo wykorzystujemy możliwości zaznaczania niektórych zamówień i generowania dla nich innych ustawień, uzyskujecie Państwo potężne narzędzie swobodnego zarządzania ustawieniami każdego zamówienia (Pic. 4 i Pic. 5)

W ramach pakietu zmian, najwięcej opcji pojawiło się w systemach działających o Web Services (SOAP), czyli UPS i Siódemka. Informujemy przy tym, że zmieniliśmy ustawienia przesyłek kopertowych Siódemki, dodając je jako osobnego kuriera, dzięki czemu można te przesyłki ograniczać w profilach dostaw poprzez wagi. W przyszłości, do możliwości tego modułu zostaną dostosowane ustawienia przesyłek innych firm kurierskich i Poczty Polskiej.

W najbliższych 2 tygodniach zainstalowanych zostanie szereg kolejnych zmian do generowania wydruków, w tym zupełnie nowy moduł generowania przesyłek w module obsługi reklamacji (RMA) oparty o przepisany od nowa moduł generowania przesyłek.

Załączniki:
Pobierz plikPic 1 - ekran generowania przesyłek i wydruków dla kuriera.png
Pobierz plikPic 2 - tworzenie przesyłki z poziomu zamówienia.png
Pobierz plikPic 3 - seryjna realizacja zamówień i generowanie wydruku dla kuriera.png
Pobierz plikPic 4 - doprecyzowywanie ustawień generowania wydruku dla kuriera.png
Pobierz plikPic 5 - określanie ręcznie ustawień generowanych dla wybranych zamówień w seryjnej realizacji zamówień.png