Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Nowy Bridge 2.2

Udostępniona została kolejna wersja programu IAI-Shop.com Bridge (oznaczona jako 2.2). Program wprowadza wiele istotnych udogodnień z zakresu diagnostyki. Dodatkowo tym razem zdecydowaliśmy się także odświeżyć interfejs aplikacji. Program zyskał wiele potężnych cech z zakresu automatycznej diagnostyki ułatwiających samodzielne diagnozowanie i rozwiązywanie ewentualnych problemów.

Wychodząc na przeciw częstym problemom spowodowanych zmianami w konfiguracji systemu, które zachodzą w systemie Windows użytkownika, a mogącymi w istotny sposób wpływać na poprawność działania programu, najnowsza wersja programu wyposażona została w automatyczny mechanizm monitorujący konfigurację najistotniejszych z punktu widzenia Bridge parametrów systemu i ostrzegający oraz raportujący o wykrytych zmianach w systemie. Jak pokazuje praktyka, zmiany te mają krytyczny wpływ na prawidłowe działanie programu. W przypadku ich wykrycia możliwe jest samodzielne wykrycie i prawidłowe opisanie problemu, co przyśpiesza rozwiązanie problemu przez Support IAI.  Program Bridge w przypadku wykrycia zmian ostrzega automatycznie informując, przy tym, które parametry systemu uległy zmianie (Pic. 1). Dodatkowo informacje o zmianach rejestrowane są w dzienniku zdarzeń. Kolejną nowością jest inteligentny mechanizm monitorujący integralność plików programu. W przypadku, gdy jeden z plików programu np. na skutek działania wirusa zostanie uszkodzony, program Bridge wykryje to i wyświetli stosowne ostrzeżeniu podobnie jak w przypadku wykrycia zmian w konfiguracji.

Kolejnym usprawnieniem w zakresie diagnozowania problemów jest nowy mechanizm zdalnego dziennika zdarzań. Dzięki niemu, do panelu IAI-Shop.com przesyłane są automatycznie różnego rodzaju zdarzenia systemowe, w tym informacje o błędach. Zapisanie takich zdarzeń, zwłaszcza informacji o zdarzeniach błędnych przy integracji pozwoli jeszcze szybciej i sprawniej diagnozować przyczynę problemów przez nasz dział wsparcia. Teraz dzięki zdalnemu dziennikowi zdarzeń, nasz dział wsparcia będzie miał bezpośredni wgląd do dziennika programu Bridge.

Ponad to w tej wersji udostępniliśmy nową funkcjonalność w postaci możliwości kopiowania list produktów oraz zamówień do schowka systemowego (Pic. 2). To zupełnie nowa opcja w programie Bridge, która poprzez możliwość kopiowania do schowka, pozwala na wklejanie danych do arkusza kalkulacyjnego czy edytora tekstu jak np. (Excel, Word, OpenOffice, Wordpad, Notatnik), a następnie ich wydruk czy dalszą obróbkę.

Istotną zmianą w tej wersji Bridge jest przystosowanie programu do nowego modułu rezerwacji dla zamówień, który już wkrótce zostanie zainstalowany w panelu IAI-Shop.com. Aktualizując już teraz program Bridge do najnowszej wersji 2.2 zyskujesz pewność, że synchronizacja zamówień w programie będzie działać poprawnie po instalacji nowego modułu w panelu IAI-Shop.com.

Poza istotnymi zmianami funkcjonalnymi, Bridge w tej wersji zyskał także nowy, atrakcyjniejszy wygląd kreatora konfiguracji (Pic. 3) oraz głównego okna programu (Pic. 4).

Załączniki:
Pobierz plikPic 1 - Okno ostrzegające o wykrytych zmianach w konfiguracji systemu.jpg
Pobierz plikPic 2 - Kopiowanie list produktów i zamówień do schowka.jpg
Pobierz plikPic 3 - Nowy wygląd kreatora konfiguracji.jpg
Pobierz plikPic 4 - Nowy wygląd programu Bridge.jpg