Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Nowe zaznaczanie towarów na liście

Nowa lista towarów jest potężnym i stale rozwijanym narzędziem do zarządzania towarami. Co raz informujemy o wprowadzeniu nowych rozwiązań i sukcesywnie z nowymi modułami pojawiają się dedykowane kolumny, możliwe do zarządzania poprzez konfigurację widoku. Często poruszanym ograniczeniem, było to, że na liście można było zaznaczyć towary tylko na jednej stronie, przez co limit wykonywanych na raz operacji był ograniczony do 100 towarów (lub grup towarów). Od dzisiaj to ograniczenie przestaje obowiązywać.

Uruchomiliśmy nową wersję listy towarów, która pozwala na zaznaczenie towarów na wielu stronach. Przechodząc pomiędzy stronami, w ramach jednej listy (wygenerowanej w odpowiedzi na parametry początkowe), zaznaczenia są zapamiętywane. Dodatkowo, opcja do zaznaczenia wszystkich towarów wywołuje specjalne okienko w którym możemy wybrać dodatkowy kontekst zaznaczenia - wszystkie towary na wszystkich podstronach lub tylko towary na bieżącej stronie. Ze względów bezpieczeństwa maksymalna ilość zaznaczonych na raz towarów wynosi 5000. Dla tak ogromnej liczby towarów można wykonać operację Grupowej Edycji Towarów i np. zmienić stawkę VAT lub przypisać je do nowego węzła nowej nawigacji. Nie tylko jednak grupowa edycja została wyposażona w obsługę towarów z wielu stron. Również np. wprowadzone ostatnio zarządzanie aukcjami z listy towarów. Dla operacji takich jak promocja, limity zostały ustawione na niższym poziomie.

Grupowe zarządzanie towarami i aukcjami nigdy nie były tak przyjemne i wydajne, oszczędzając mnóstwo czasu potrzebnego wcześniej na powtarzanie operacji na każdej ze stron.