Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Nowa strona logowania klienta

Wprowadziliśmy w procesie składania zamówienia nową stronę logowania klienta. Pozwala ona na logowanie się kartą stałego klienta oraz szybkie przypominanie hasła. Dzięki zmianom, klienci wyraźnie widzą, że mogą zalogować się przyznaną kartą stałego klienta oraz przyznanym do niej numerem PIN. Zmiana ta jest ostatnim zadaniem z projektu zainicjowanego na IAI-Day 2010 w ramach zwiększania lojalności klientów.