Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Nowa bramka API do zarządzania gwarancjami

API systemu IAI-Shop.com wzbogaciło się o nową bramkę API::Warranties która umożliwia zarządzanie gwarancjami. W ramach bramki dostępne są następujące metody:

  • addWarranties - Służy do dodawania nowych gwarancji
  • getWarranties - Służy do pobierania gwarancji.
  • setWarranties - Służy do edycji istniejących gwarancji.
  • delWarranties - Służy do usuwania gwarancji.
  • countTotalWarranties - Służy do zliczania gwarancji spełniających określone kryteria.
  • setWarrantiesLanguageData - Służy do definiowania tłumaczeń językowych dla gwarancji.

Z istotnych informacji na temat działania bramki można wymienić:

  • Wszystkie nazwy gwarancji od teraz są unikalne
  • Identyfikator gwarancji (warranty_id(s)) przekazywany do metod może mieć postać liczbową (musi być wtedy typu int) lub tekstową (musi być wtedy typu string)
  • W metodach addWarranties i setWarranties ikonę można przekazać na 2 sposoby, w postaci względnej ścieżki do pliku na serwerze lub jako plik zakodowany algorytmem base64.

Sam moduł gwarancji w panelu i API został również wyposażony w nowe właściwości. Dodana została możliwość określania w panelu okresu na jaki obowiązuje dana gwarancja oraz typu (sprzedawcy lub producenta). Nowe funkcjonalności będą w przyszłości wykorzystywane przy budowie nowej generacji działów RMA i Zwrotów.