Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Możliwość śledzenia stanów i historii stanów dyspozycyjnych

Nasz system sklepu internetowego został wzbogacony w możliwość śledzenia i pokazywania historycznych stanów dyspozycyjnych ilościowych dla towarów. Dzięki tej funkcji, można samodzielnie przeanalizować jaka ilość danego towaru byłą dostępna np. miesiąc temu, a jaka tydzień temu w sprzedaży. Na tej podstawie będziemy również w stanie w przyszłości zbudować możliwość analizy trendów i wskazywania które towary sprzedają się dobrze, a które słabo. Podobne informacje dostarczymy wkrótce również w oknie wystawiania aukcji grupowo.

Dla przypomnienia, stan dyspozycyjny to stan magazynowy minus rezerwacje. Jest to zatem informacja kluczowa o tym, jaką ilość towaru możemy faktycznie sprzedać.

Dodatkowo pojawiły się kolumny takie jak:

  • Łączny stan dyspozycyjny dla aukcji
  • Łączny stan dyspozycyjny dla sprzedaży wysyłkowej
  • Stan dyspozycyjny dla sprzedaży wysyłkowej (rozbicie na magazyny)

Aby przejrzeć stany dyspozycyjne, należy udać się do listy towarów i w konfiguracji towarów włączyć odpowiednie kolumny. Poniższy zrzut ekranowy pokazuje wszystkie, nowo dostępne kolumny.