Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Możliwość prezentacji cen w przeliczeniu na litry, kilogramy i mniejsze jednostki miar

W Polsce prezentacja cen towarów w przeliczeniu na tzw. miary standardowe jest dobrą praktyką. Przy sprzedaży na rynek niemiecki to obowiązek. Dlatego od teraz, sklepy internetowe IdoSell Shop mogą skorzystać z funkcji prezentacji cen w przeliczeniu na militry, litry, gramy i kilogramy. Zrealizowany moduł jest bardzo intuicyjny do obsługi i umożliwia szybkie wprowadzenie tej funkcji dla sklepów internetowych, zwłaszcza z kosmetykami, perfumami, artykułami spożywczymi itp.

Prezentacja cen jednostkowych jest wymogiem zgodnie z prawem europejskim (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom) o czym możecie zapoznać się na stronie: Europa.eu.

Od strony panelu administracyjnego, realizujemy możliwość określania cen w miarze standardowej przy pomocy kontekstów specjalnych (objętość i waga jako parametr). Ich wartość zawsze podawana jest w mililitrach lub gramach. Taki sposób organizacji sposobu przechowywania informacji pozwala na wykorzystanie już istniejącego API, mechanizmów grupowej i jednostkowej edycji towaru oraz IOF czy Downloadera. Aby system wiedział z jaką dokładnością przeliczać cenę (np. części dziesiętne kilograma/litra, setne lub całości).

Przykład: - sprzedając "Krem do twarzy A" o objętości 37ml w cenie za opakowanie 49zł oraz Krem do twarzy B o objętości 32ml i cenie za opakowanie 42zł, kremom przypisujemy w jednym z parametrów właśnie objętość opakowania. Może to być np. parametr o nazwie "Wielkość opakowania" i ustawiamy wartości odpowiednio 37 i 32. Następnie w kategorii sklepu (nie menu) "Kremy do twarzy" wybieramy, że chcemy prezentować cenę np. w przeliczeniu na 10ml. W ten sposób oprócz ceny 49zł "Krem do twarzy A" będzie miał cenę 13,24zł/10ml a "Krem do twarzy B" będzie miał cenę 13,12zł/10ml. Takie informacje mogą być wyświetlone na liście towarów i karcie towaru.

Funkcja prezentacji cen w przeliczeniu na litry i kilogramy dostępna jest w silniku każdego sklepu internetowego IAI i panelu administracyjnym. Klienci IAI mogą już przygotować swoje oferty od dzisiaj. Dostępne wersje masek STANDARD jeszcze ich nie obsługują, jednakże kolejna ich generacja wprowadzi obsługę, zwłaszcza w szablonach ((design/standard/ STANDARD dla Kosmetyki i perfumy, Spożywczy, Artykuły ekologiczne)). Sklepy internetowe z maskami indywidualnymi, mogą już teraz zgłosić się do opiekunów grafiki swoich sklepów i zamówić niezbędne zmiany. Sposób prezentacji wartości zostanie ustalony w porozumieniu z Państwem, uwzględniając obecny wygląd sklepu.