Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

IOF 2.4 - nowa wersja i specyfikacja formatu do udostępniania oferty

Została opublikowana nowa wersja formatu IOF opatrzona numerem 2.4.

Modyfikacje w stosunku do wersji 2.3:

 • usunięcie pliku dictionaries.xml i informacji o słownikach w pliku full.xml
 • dodanie nowego pliku parameters.xml i dodanie informacji o parametrach w pliku full.xml
 • dodanie informacji o kulturze w pliku preset.xml

W kwestii parametrów w tym formacie, zmiana nie ograniczyła się tylko do zmiany nazwy pliku, ale również:

 • plik parameters.xml zawiera w sobie listę wszystkich sekcji, parametrów i wartości odpowiednio w tagach sections, parameters, values - każdy element posiada swoje ID.
 • o tym jakie towar ma mieć parametry informuje nas plik full.xml, gdzie parametry są identyfikowane za pomocą tych samych ID co w pliku parameters.xml - na tej podstawie IAI Downloader odczytuje z pliku parameters.xml informacje o danym parametrze/sekcji/wartości:
  • nazwa w wielu językach
  • opis w wielu językach
  • grafika na karcie towaru dla wielu języków
  • grafika na liście towarów dla wielu języków

Uwaga: Aktualna wersja IAI Downloader nie jest jeszcze przystosowana do pracy z tą wersją formatu. Wkrótce zostanie uruchomiona wersja, która będzie umożliwiała obsługę parametrów. W przyszłości również aplikacje typu Integrator zostaną wzbogacone o generowanie parametrów, które dzięki temu będą mogły być prosto zaimportowane do panelu administracyjnego.

Więcej informacji o IOF 2.4 można znaleźć na stronie Internet Offer Format (IOF) - specyfikacja funkcjonalna.