Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Integracja z Comarch CDN XL

Najnowsza wersja programu IAI-ShopBridge.com 1.3 integruje już IAI-Shop.com z Comarch CDN XL 7.1. Jest to "największy", natywnie obsługiwany system klasy ERP, bezpośrednio, a nie za pomocą IAI-ShopBridge.com z trybem pustej bazy danych.

Prawdopodobnie dzięki tej integracji, zaskoczyliśmy wielu klientów posiadających największe firmy. System CDN XL 7.1 jest systemem drogim i skomplikowanym. Tym bardziej zaskakujące jest to, że za tą integrację nie trzeba nic dodatkowo płacić, ponad cenę IAI-ShopBridge.com. Oznacza to, że za tą samą cenę uzyskuje się równięż integrację z Pc Biznes, Subiekt, Wf-Mag i CDN XL