Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Ikona dla aukcji i sterowanie ceną dla serwisów aukcyjnych

Zainstalowaliśmy 2 ważne rozszerzenia do mechanizmu integracji sklepu internetowego z aukcjami.

Pierwsza z funkcji pozwala na niezależne zarządzanie ikoną na potrzeby wystawianych aukcji. Od teraz ikoną zarządza się tak samo jak dla ikony towaru w sklepie czy ikoną w grupie towarów, bezpośrednio w karcie towaru, przez zasobnik zdjęć lub listę towarów. Możliwe jest stosowanie makr. Ikona towaru zapisywana jest przy towarze i używana jako wyjściowa dla każdej wystawianej aukcji. Zachowany został przy tym mechanizm pozwalający na zmianę ikony w kreatorze wystawianej aukcji. Dla wszystkich zaplanowanych wznowień, będzie używana ikona taka jak dotychczas. Mechanizm osobnej ikony jest ważny ze względu na używanie innych ikon np. z dodatkowymi napisami z boku.

Druga funkcja pozwala na sterowanie precyzyjnie ceną towaru dla wystawianej aukcji internetowej z poziomu karty towaru, niezależnie dla każdego sklepu. Pojawiła się również funkcja zarządzania tą ceną w Grupowej Edycji Towarów. Dotychczas wystawione wznowienia będą generowane z ceną taką jak została podana podczas wystawiania. Dopiero ponowne wystawienie aukcji, użyje ustawień z karty towaru.

Powyższe 2 zmiany, są realizacją strategii przyśpieszającej wystawianie i wznawianie aukcji. Jeżeli chcą Państwo zmienić cenę dla kolejnych wystawianych aukcji lub ikonę, wystarczy zmienić ją w towarze, poprzez edycję jednostkową towaru lub grupową, a kolejne wznowienia aukcji będą wystawianie z użyciem tych ustawień. Obie zmiany doskonale uzupełniają wprowadzony wcześniej mechanizm profili ustawień aukcji.