Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

IdoSell Downloader 0.4 i IOF 2.1

Udostępniona została nowa, oznaczona numerem 0.4 wersja popularnej, darmowej platformy do integracji sklepu internetowego z bazami produktów dostawców w formacie IOF. Nowości wprowadzone w tej wersji są następujące:

W samej aplikacji Downloader 0.4:
dodana została możliwość wykonywania pliku kopii bezpieczeństwa danych programu oraz możliwość przywracania danych z utworzonego wcześniej pliku kopii bezpieczeństwa
obsługa wariantów produktów poprzez format IOF 2.1 oraz wsteczna kompatybilność z formatem w wersji 2.0
dodano formularz mapowania serii i jednostek miar 
dodano opcję automatycznego odwzorowywania:
grup rozmiarowych
rozmiarów
serii
jednostek miar
W eksporcie produktów do formatu IOF w panelu: zaimplementowano zgodność ze standardem IOF 2.1 dodającego grupę produktów typu warianty produktów

Załączniki:
Pobierz plikDownloader 0.4 - formularz mapowania jednostek miar.png
Pobierz plikDownloader 0.4 - formularz mapowania rozmiarów.png
Pobierz plikDownloader 0.4 - formularz mapowania serii.png
Pobierz plikDownloader 0.4 - okno narzędzia.png
Pobierz plikIOF 2.1 - warianty.png