Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

IdoSell Bridge 6.7 z ulepszonym algorytmem przenoszenia i aktualizacji zamówień oraz istotnymi zmianami dla programu Enova

Możesz już pobrać ze swojego panelu sklepu aplikację IdoSell Bridge 6.7, która przyspiesza pobieranie zamówień, wprowadza zmiany w procesie aktualizacji zamówień, a dla programu Enova wprowadza ważną zmianę w procesie realizacji zamówień w oparciu o wystawienie dokumentu WZ oraz uzupełnia informację o formach wpłat w zakładce "Płatności" na dokumencie ZO. Ponadto IdoSell Bridge 6.7 obsługuje teraz także programy: Enova 10.6.0, Optima 2015.1.1.868, Subiekt GT 1.37 oraz Streamsoft Prestiż 324.

Oto szczegóły zmian jakie zostały wprowadzone w najnowszej wersji aplikacji IdoSell Bridge 6.7

Zoptymalizowaliśmy proces pobierania zamówień

Znacząco przyspieszyliśmy pobieranie nowych jak i zmodyfikowanych zamówień z panelu sklepu. Teraz zamówienia nowe, zmodyfikowane, czy opłacone są pobierane w jednym procesie zamiast w kilku oddzielnych. Oszczędza to czas komunikacji z bramką API, co przekłada się na krótszy czas synchronizacji aplikacji IAI Bridge.

Zmieniliśmy algorytm aktualizacji zamówień w kierunku panel sklepu -> program księgowo - magazynowy

Zbudowaliśmy od nowa wspólny mechanizm pobierania zamówień dla wszystkich wspieranych programów F/K. Jest on teraz bardziej wydajny i wprowadza synchronizację nowych elementów. Teraz zmiana w zamówieniu w panelu sklepu formy i kosztu dostawy zostanie uwzględniona w zamówieniu przeniesionym do programu księgowo - magazynowego.

Pomijamy zamówienia o statusie "połączone"

Do tej pory zamówienia o statusie "Połączone" były pobierane i oznaczane jako "pominięte". Postanowiliśmy to zmienić i teraz zamówienia o takim statusie w procesie pobierania nowych zamówień są automatycznie pomijane.

Jeśli dane zamówienie zostało przeniesione do programu F/K z obsługiwanym statusem, ale w międzyczasie zmienił się on w panelu na "Połączone", to takie zamówienie nie będzie już więcej aktualizowane.

Jeśli prowadzisz sprzedaż w serwisach aukcyjnych, to powyższe rozwiązanie jest właśnie dla Ciebie. Ta drobna zmiana przy dużej ilości zamówień pozwoli odczuć Tobie poprawę w szybkości działania pobierania zamówień z panelu sklepu. Zamówienia o statusie "Połączone" nie będą przenoszone do programu F/K i aktualizowane w nim, ale połączenie zamówień spowoduje zmianę w głównym zamówieniu, która zostanie oczywiście uwzględniona w programie F/K.

Warto więc abyś zadbał o poprawne ustawienia w aplikacji IdoSell Bridge i panelu sklepu dla pobierania i łączenia zamówień:

Ustawienie automatycznego łączenia zamówień pochodzących z serwisu aukcyjnego


Ustawienie dla pobierania zamówień z panelu sklepu o określonych statusach

Dla Enova: Wystawienie dokumentu WZ do zamówienia nie powoduje już oznaczania zamówienia jako zrealizowane

Wprowadziliśmy ważną zmianę w algorytmie synchronizacji zamówień pomiędzy programem Enova, a panelem sklepu IdoSell. Do tej pory wystawienie dokumentu WZ do zamówienia w programie Enova powodowało oznaczenie zamówienia w panelu sklepu jako "zrealizowane w programie F/K". To z kolei powodowało problem z synchronizacją zmian dla takiego zamówienia, jeśli w programie Enova zostało utworzone częściowe wydanie zewnętrzne.

Postanowiliśmy więc dostosować działanie IdoSell Bridge w/w zakresie do pozostałych naszych integracji z programami księgowo-magazynowymi. Od teraz utworzenie dokumentu WZ do zamówienia w programie Enova nie powoduje interpretowania przez naszą aplikację, że zamówienie takie zostało zrealizowane. Tak więc wystawienie dokumentu WZ pozwala od teraz na synchronizowanie zmian pomiędzy programem Enova, a panelem IdoSell.

Dla Enova: Uzupełnianie form płatności we wpłatach w zakładce "Płatności" na dokumencie ZO

Wprowadziliśmy uzupełnianie zakładki "Płatności" na dokumencie ZO w oparciu o formy wpłaty jakie zostały zaksięgowane do zamówienia w panelu. Sposób zapłaty wybierany jest zgodnie z ustawionym przez Ciebie mapowaniem wpłat w IdoSell Bridge. Termin płatności natomiast uzupełniany jest zgodnie z domyślnym ustawieniem w programie Enova.

Wpłaty zaksięgowane w zamówieniu w panelu sklepu


Lista wpłat w dokumencie ZO


Okno mapowania wpłat w IAI Bridge

Dla UDB: Możliwość księgowania wypłat w zamówieniu w panelu sklepu

W wersji IdoSell Bridge 6.6 Tryb Uniwersalnej Bazy Danych zyskał możliwość wprowadzania wpłat do zamówień. Teraz rozszerzyliśmy moduł o możliwość wprowadzania wypłat do zamówień i księgowania ich.

Więcej informacji na ten temat przeczytasz na stronie IdoSell Bridge Uniwersalnym Trybem Pracy.

Ponadto w IdoSell Bridge 6.7 pojawiły się następujące usprawnienia:

  • Dodaliśmy przycisk "Przenieś do niesynchronizowanych" w oknie Towary synchronizowane
  • WF-MAG: Poprawiliśmy problem z błędnym przenoszeniem się kosztu dostawy w zamówieniu do programu
  • UDB: Wprowadziliśmy generowanie ikony towaru do pliku IOF na podstawie zdjęcia towaru
  • IdoSell Bridge 6.7 obsługuje programy w nowych wersjach: Enova 10.6.0, Optima 2015.1.1.868, Subiekt GT 1.37 oraz Streamsoft Prestiż 324'''