Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

IAI Scanner 1.3 został wydany. Wiele zmian w interfejsie aplikacji oraz obsługa języka angielskiego

IAI Scanner doczekał się kolejnej wersji, która wprowadza szereg zmian w samym interfejsie aplikacji. Słuchając uwag naszych klientów postanowiliśmy w poszczególnych elementach uczynić interfejs aplikacji jeszcze bardziej czytelnym. Dodaliśmy również pełne wsparcie dla języka angielskiego, czy możliwość włączenia autowylogowania użytkownika po wskazanym okresie bezczynności. To jednak nie wszystkie nowości, jakie niesie ze sobą IAI Scanner 1.3.

Jeszcze bardziej czytelny interfejs

Aby korzystanie z naszej aplikacji było dla Ciebie jeszcze bardziej przyjemne, wprowadziliśmy kilka ważnych zmian, które znacząco wpływają na czytelność interfejsu, a przez to sprawiają że praca staje się szybsza i zmniejsza się prawdopodobieństwo pomyłki:

 • Powiększyliśmy na wszystkich ekranach (na których występują) pola do wprowadzenia tekstu. Są one teraz znacznie większe przez co nie będziesz mieć już problemu z przełączaniem się na poszczególne pola za pomocą palca.

  Powiększone pola na wprowadzanie tekstu

 • Zmieniliśmy informowanie o operacji zakończonej sukcesem / błędem – teraz komunikaty te są bardziej czytelne. Dzięki tej zmianie nawet z daleka, przy słabym oświetleniu widać jaki jest rezultat operacji.

  Bardziej wyraźne informowanie o operacji zakończonej sukcesem

  Bardziej wyraźne informowanie o operacji zakończonej błędem

 • Dotychczasowy dźwięk dla operacji zakończonej błędem zamieniliśmy na głośniejszy i wyraźniejszy dźwięk błędu sygnalizowany potrójnym piknięciem. Dzięki tej zmianie, nawet nie patrząc na ekran, można usłyszeć, jaki był rezultat operacji.
 • Na górnym pasku aplikacji ikona ustawień wywołuje teraz ekran wszystkich dostępnych opcji.

  Nowe okno ustawień

Interfejs w języku angielskim

Aplikacja potrafi komunikować się z Tobą w języku angielskim. Język ustawiany jest zgodnie z wybranymi ustawieniami języka dla użytkownika panelu. Dzięki nowej funkcjonalności na jednym urządzeniu może pracować każdy użytkownik obcojęzyczny, który zna język angielski w stopniu podstawowym.

Interfejs aplikacji może być wyświetlany w języku angielskim

Jeśli wybrałeś w swoim profilu, że głównym językiem panelu będzie język angielski lub niemiecki, to po zalogowaniu się na urządzenie aplikacja wyświetli Tobie interfejs w języku angielskim. Możliwe jest zatem stosowanie IAI Scanner w oddziałach zagranicznych polskiego sklepu internetowego.

Analogicznie funkcja działa, jeśli w ustawieniu został wybrany język polski.

IAI Scanner od wersji 1.3 instalowany i uruchamiany jest domyślnie z interfejsem wyświetlanym w języku angielskim. Dopiero zalogowanie się na danego użytkownika spowoduje ustawienie języka interfejsu zgodnie z wybranymi preferencjami w panelu sklepu.

Autowylogowanie użytkownika po ustalonym czasie bezczynności oraz zapamiętywanie logowania.

Mając na uwadze bezpieczeństwo pracy z urządzeniem i aplikacją IAI Scannerdodaliśmy możliwość włączenia autowylogowania użytkownika po wskazanym okresie bezczynności.

Nową opcję ustawisz w oknie „Ustawienia / Ustawienia użytkowników”.

Pozwala ona na automatyczne wylogowanie użytkownika np. po 5 minutach bezczynności. Po przekroczeniu wskazanego czasu aplikacja wyświetli ekran logowania.

Ekran z ustawieniami aplikacji

Możliwość atowylogowania z aplikacji użytkownika po dłuższym okresie bezczynności

W związku z dodaniem nowej opcji – w oknie „Ustawień” możesz również skorzystać z możliwości wylogowania użytkownika:

Możliwość wylogowania użytkownika z aplikacji

oraz możliwości zapamiętania danych logowania, jeśli z aplikacji IAI Scanner korzysta tylko jeden użytkownik. W takim przypadku zapamiętane logowanie zostanie skasowane dopiero w momencie wylogowania się.

Możliwość zapamiętania logowania użytkownika

Informacja w zamówieniu o tym, który użytkownik panelu dane zamówienie zweryfikował oraz zmienił jego status.

Dodaliśmy w notatce do zamówienia w panelu sklepu informację o tym który z pracowników twojego sklepu zweryfikował je, czy zmienił mu status. W notatce pojawia się imię, nazwisko oraz login osoby, która zweryfikowała / zmieniła status danego zamówienia.

Informacja w notatce do zamówienia o tym który pracownik zweryfikował / zmienił status zamówienia

Ponadto w IAI Scanner 1.3 zostały poprawione następujące elementy:

 • Wprowadziliśmy bufor dla inwentaryzacji, dzięki czemu nie występuje już problem przy przesyłaniu ogromnej ilości danych o inwentaryzacji w dużych sklepach internetowych.
 • Naprawiony został błąd zawieszania się aplikacji podczas uruchamiania na systemie Windows 8.