Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

IAI POS 4.6 - rejestruje numery seryjne sprzedawanych towarów i pozwala na zaawansowane wypłaty do zwrotów

Ujrzała dzisiaj światło dzienne kolejna wersja aplikacji dla sklepów internetowych wspierającej sprzedaż stacjonarną IAI POS 4.6. Nowa wersja pozwala na zapamiętywanie numerów seryjnych dla sprzedawanych towarów, obsługuje księgowanie wypłat w module zwrotów sprzedanych towarów oraz wprowadza kilka istotnych poprawek w raportach sprzedaży.

Zapamiętywanie numerów seryjnych dla towarów

W aplikacji została wprowadzona opcja umożliwiająca zapamiętywanie numerów seryjnych dla sprzedawanych towarów. Nowy moduł pracuje w oparciu o ustawienie z karty towaru w w chmurze IAI-Shop.com o nazwie "Zapamiętuj numery seryjne sprzedawanych produktów”. W zależności od ustawień wartości, IAI POS również będzie wymagał, pozwoli opcjonalnie wprowadzić lub pominie wprowadzanie numeru seryjnego towaru.

Nowe elementy w interfejsie aplikacji IAI POS

W interfejsie aplikacji, na ekranie paragonu pojawiła się nowa kolumna, która odpowiedzialna jest za funkcję przypisywania numerów seryjnych.

W przypadku umieszczenia na paragonie towaru, dla którego włączone jest zapamiętywanie numerów seryjnych, odpowiednia ikona sygnalizuje status wprowadzonych numerów seryjnych dla tego towaru:

  • zielona - wszystkie numery seryjne zostały zapamiętane;
  • żółta - towar ma włączone opcjonalne zapamiętywanie numeru seryjnego i przynajmniej jeden numer seryjny nie został zapamiętany.
  • czerwona - towar ma włączone wymagane zapamiętywanie numeru seryjnego i przynajmniej jeden numer seryjny nie został zapamiętany.

Przypisywania numerów seryjnych działa w tzw. trybie ciągłym. Oznacza to, że zeskanowanie kodu czytnikiem powoduje przejście do kolejnego pola na wpisanie numeru seryjnego (jeśli jest więcej niż 1 szt. danego towaru) lub zatwierdzenie kodu (jeśli jest tylko 1 szt. danego towaru). Podobnie działa wprowadzanie numerów seryjnych z klawiatury, gdzie użycie klawisza ENTER po wpisaniu jednego kodu powoduje przejście do kolejnego pola na wpisanie numeru seryjnego (jeśli jest więcej niż 1 szt. danego towaru) lub zatwierdzenie kodu (jeśli jest tylko 1 szt. danego towaru).

Realizacja paragonu, a towary z opcjonalnym / wymaganym zapamiętywaniem numeru seryjnego

Możliwość realizacji paragonu uzależniona jest od tego, czy towar znajdujący się na paragonie ma włączone opcjonalne czy wymagane zapamiętywanie numeru seryjnego.

  • Ustawienie „"opcjonalne" - towar nie musi mieć zapamiętanego numeru seryjnego i możliwe jest zamknięcie paragonu bez przypisywania numeru seryjnego.
  • Ustawienie „"wymagane" - towar musi mieć zapamiętany numer seryjny i przy wbijaniu towaru na paragon Kasjer jest od razu proszony o podanie numeru seryjnego.

Możliwe jest jednak na tym etapie pominięcie zapamiętania numeru seryjnego dla takiego towaru. Wystawienie paragonu możliwe będzie jednak tylko w momencie, kiedy wszystkie numery seryjne dla towarów z opcją "wymagane" będą zapamiętane. W przeciwnym wypadku Kasjer zostanie poinformowany stosownym komunikatem, w którym będą wyszczególnione towary, dla których wymagane jest zapamiętanie numeru seryjnego, a dla których nie wszystkie numery seryjne zostały zapamiętane. Dzięki temu, łatwo wymusić zapamiętywanie numerów seryjnych np. sprzedawanych komputerów czy telefonów komórkowych.

Wydruk numerów seryjnych na paragonie niefiskalnym IAI POS

Jeśli dla towaru wbitego na paragon został zapamiętany numer seryjny, to zostanie on wyświetlony na podglądzie i wydruku paragonu POS. Opcja ta działa automatycznie i numer seryjny zawsze pojawi się, jeśli został zapamiętany dla danego towaru.

Uwaga! Aby skorzystać z nowej funkcjonalności przypisywania numerów seryjnych - wymagane jest wywołanie w aplikacji pełnej aktualizacji danych. Ma to na celu pobranie informacji o ustawieniu dla zapamiętywania numerów seryjnych dla poszczególnych towarów.

Wypłaty do zwrotów

We wcześniejszych wersjach aplikacji IAI POS, przy zwrocie towaru istniała możliwość podania rodzaju wypłaty bądź wypłat (jeśli np. wypłata jest realizowana częściowo w gotówce, a częściowo zwrotem na kartę), ale nie miało to przełożenia na księgowanie wypłat w utworzonym zwrocie w chmurze IAI-Shop.com. IAI POS 4.6 przenosi już wypłaty i księguje je w zwrocie po stronie Panelu IAI-Shop.com.

Ponadto zostały wprowadzone poprawki:

  • Stan końcowy i początkowy kasy - Moduł został przebudowany i teraz zapisu stanu końcowego odbywa się przy logowaniu kasjera automatycznie na podstawie poprzednich operacji. Dzięki tej modyfikacji nie ma już możliwości, w której aplikacja niepoprawnie zapisze stan końcowy kasy np. z powodu niespodziewanego zamknięcia się aplikacji IAI POS.
  • Ustawianie kasjera w zwrocie w Panelu IAI-Shop.com - Dodawanie zwrotu do Panelu IAI-Shop.com zostało wzbogacone o wskazanie kasjera, który wprowadził zwrot w IAI POS.