Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

IAI POS 4.17 wprowadza możliwość przenoszenia zamówień i zwrotów do panelu od razu po ich zrealizowaniu, pozwala na zmianę statusu odbioru osobistego bez wystawiania wymaganych dokumentów oraz weryfikuje poprawność synchronizacji poszczególnych transakcji

IAI POS 4.17 wprowadza możliwość synchronizacji poszczególnych zamówień i zwrotów od razu po ich zrealizowaniu, pozwala na zmianę statusu odbioru osobistego nawet w przypadku gdy z powodów niezależnych od kasjera wystawienie wymaganych dokumentów nie było w danej chwili możliwe, jak również pozwala weryfikować czy wszystkie zrealizowane transakcje z danego dnia zostały prawidłowo przeniesione do panelu.

Możliwość przenoszenia zamówień oraz zwrotów do panelu natychmiast po operacji w POS

Przebudowaliśmy proces synchronizacji danych w IAI POS Serwer, tak abyś miał możliwość wyboru czy zamówienia i zwroty mają być przenoszone do panelu administracyjnego IdoSell podczas okresowej synchronizacji wszystkich ustawień, cen oraz stanów magazynowych jak miało to miejsce do tej pory, czy też mają być dodawane każdorazowo po ich zrealizowaniu.

Nowy tryb synchronizacji zamówień i zwrotów jest szczególnie polecany tym sklepom, które realizują dużą liczbę zamówień i u których z tego względu okresowa synchronizacja trwa znacznie dłużej.

Konfiguracja sposóbu synchronizacji zamówień oraz zwrotów

Zasada działania nowego sposobu synchronizacji jest identyczna jak w istniejącym do tej pory mechanizmie wystawianiu faktur VAT. Po zrealizowaniu przez kasjera danego zamówienia lub zwrotu jest wykonywane żądanie, na podstawie którego IAI POS Serwer dodaje do panelu oprócz tej konkretnej transakcji również wszystkie inne znajdujące się w buforze, które były zrealizowane wcześniej, a do tej pory nie zostały zsynchronizowane z panelem.

Możliwość warunkowej zmiany statusu odbioru osobistego bez wydruku wymaganych dokumentów

Wprowadzona w IAI POS w wersji 4.15 opcja konfiguracji wymogu wydruku określonych dokumentów przed zmianą statusu odbioru osobistego, została obecnie usprawniona o możliwość warunkowej zmiany statusu w przypadku gdy wydruk wymaganych dokumentów w danej chwili nie był możliwy np. nastąpił chwilowy brak połączenia z sieciową drukarką fiskalną.

Okno konfiguracji wymaganych dokumentów, które należy wystawić przed zmianą statusu odbioru osobiste

Do tej pory w przypadku kliknięcia na przycisk zmiany statusu odbioru osobistego kasjerowi, który nie wystawił wszystkich wymaganych do tego zamówienia dokumentów pojawiało się okno informujące o konieczności ich wystawienia. Obecnie w oknie tym dodany został przycisk, po kliknięciu którego kasjer proszony jest o potwierdzenie chęci warunkowej zmiany statusu poprzez podanie własnego hasła.

Warunkowa zmiana statusu dla odbioru osobistego krok 1

Warunkowa zmiana statusu dla odbioru osobistego krok 2

Warunkowa zmiana statusu dla odbioru osobistego krok 3

Informacja o warunkowej zmianie statusu jest następnie odnotowywana w dzienniku zdarzeń IAI POS Serwer

Warunkowa zmiana statusu dla odbioru osobistego krok 4

Nowy mechanizm umożliwia zatem kasjerowi realizację dalszej sprzedaży nawet w przypadku wystąpienia chwilowych problemów technicznych dotyczących wydruków. Natomiast raportowanie każdej przeprowadzonej warunkowo zmiany daje właścicielowi możliwość bieżącej kontroli.

Bufor sprzedaży umożliwiający weryfikację poprawności synchronizacji zamówień oraz zwrotów

IAI POS Serwer został rozbudowany o narzędzie pt. "Podgląd bufora sprzedaży", za pomocą którego kasjer może zweryfikować czy któreś z synchronizowanych przez niego zamówień lub zwrotów nie zostało nieprawidłowo przeniesione do panelu, a także sprawdzić powód ewentualnie zaistniałego błędu.

Historia bufora sprzedaży

Okno historii bufora sprzedaży

Każda wykonana IAI POS transakcja trafia na powyższą listę domyślnie ze statusem waiting i jest z niej trwale usuwana w momencie poprawnej rejestracji w panelu administracyjnym IdoSell. Transakcje których ze względu na wystąpienie jakiś błędów IAI POS Serwer nie był wstanie poprawnie przenieść otrzymują status in_progress, a szczegóły błędu ich synchronizacji są zwracane w kolumnie Informacje pod linkiem zobacz lub też jak miało to miejsce do tej pory bezpośrednio w dzienniku zdarzeń.

Okno "Podglądu bufora sprzedaży" pozwala również ignorować wpisy dotyczące tych transakcji których ponownej synchronizacji chcielibyśmy zaniechać. W przypadku wpisów oznaczonych statusem ignored zapis do dziennika zdarzeń błędów ich synchronizacji nie będzie dalej kontynuowany.

Ponadto w IAI POS 4.17 wprowadziliśmy następujące usprawnienia:

  • Poprawiony został podgląd stanów magazynowych w szczegółach towarów z poziomu wyszukiwarki towarów w IAI POS, który powodował błąd i zamykanie się aplikacji w przypadku towarów które zostały wcześniej usunięte po stronie panelu administracyjnego IdoSell.

Przypomnienie o konieczności aktualizacji aplikacji nie później niż w ciągu 90 dni

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem usługi IdoSell, mamy prawo odmowy wsparcia sytuacji i błędów spowodowanych przez starsze wersje Aplikacji Pomocniczych tj. takich, które od co najmniej 90 dni mają swoją nowszą wersję. Wynika to z tego, że nowe wersje aplikacji pomocniczych eliminują znane nam problemy. W związku z tym, prosimy o regularne aktualizowanie aplikacji, tak aby uniknąć problemów, które mogą powstać w konsekwencji używania starszych, niewspieranych wersji aplikacji.