Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

IAI POS 4.17.1 ujednolica sposób wyszukiwania klientów w różnych miejscach aplikacji

IAI POS 4.17.1 ujednolica działanie mechanizmu wyszukiwania klientów w całym IAI POS, jak również wprowadza możliwość zmiany języka interfejsu w aplikacji IAI POS Setup na podstawie zmiany języka interfejsu w IAI POS Serwer.

Ujednolicony mechanizm wyszukiwania klientów

Przebudowaliśmy mechanizm wyszukiwania klientów, tak aby zmiana frazy wpisanej w polu wyszukiwarki, skutkowała zawsze nowym zapytaniem do bazy danych panelu sklepu, a nie jak dotąd jedynie filtrowaniem wyników otrzymanej wcześniej odpowiedzi.

Dzięki tej zmianie możliwe będzie wyszukiwanie nowo dodanych klientów, od razu po ich dodaniu w IAI POS jak i w panelu.

Główne okno wyszukiwania klientów

Okno wyników wyszukiwarki klientów

W przypadku zbyt dużej liczby wyników IAI POS wyświetli monit ze stosowną informacją

Komunikat o zbyt dużej liczbie wyników

Możliwość zmiany języka interfejsu w IAI POS Setup

Do tej pory wybór języka dla aplikacji IAI POS Setup był możliwy jedynie podczas instalacji całego pakietu IAI POS, a chęć wyboru innego język wymuszała reinstalację aplikacji.

Nowa wersja IAI POS 4.17.1 wprowadza udogodnienie, dzięki któremu zmiana języka poprzez dostępną w IAI POS Serwer opcję Język interfejsu użytkownika skutkuje automatyczną zmianą języka interfejsu w IAI POS Setup

Język interfejsu użytkownika w IAI POS Serwer

Ponadto w IAI POS 4.17.1 wprowadziliśmy następujące usprawnienia:

  • Poprawione zostało wystawianie faktur VAT w przypadku problemu z połączeniem z panelem administracyjnym IAI-Shop.com
  • Dodane zostało wyświetlanie daty, a nie tylko godziny ostatniej synchronizacji w IAI POS Server