Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

IAI POS 4.13 wprowadza dziennik zdarzeń dla modułu Kasjer, rozszerza sekcję ''Raport" oraz wprowadza zmiany w procedurze anulowania paragonu

Wydaliśmy dzisiaj IAI POS 4.13, który wprowadza kilka istotnych udoskonaleń wpływających na Twój komfort pracy z naszą aplikacją. Dodaliśmy dziennik zdarzeń w module IAI POS Kasjer, rozszerzyliśmy sekcję "Raport" o bardziej szczegółowe dane oraz wprowadziliśmy zmiany w procedurze anulowania paragonu.

W module IAI POS Kasjer dodany został się dziennik zdarzeń, który w razie wystąpienia problemu możesz zapisać do pliku i przekazać do Działu Wsparcia. Z kolei sekcja Raport zyskała czytelny podział na rodzaj sprzedaży - stacjonarną i odbiór osobisty dla wpłat i wypłat. Ponadto wprowadziliśmy zmiany w procedurze anulowania paragonu, tak aby nie była ona przypadkowo używana zamiast procedury dokonania zwrotu.

Wprowadziliśmy dziennik zdarzeń do IAI POS Kasjer

IAI POS Kasjer zyskał swój niezależny dziennik zdarzeń, dzięki czemu w przypadku wystąpienia błędu np. połączenia z IAI POS Server, będziesz mógł zapisać dziennik zdarzeń do pliku i przekazać go do Działu Wsparcia wraz z dokładnym opisem problemu.

Wcześniej wystąpienie błędu po stronie IAI POS Kasjer było sygnalizowane wyświetleniem się komunikatu na ekranie, ale sama treść błędu nie była nigdzie notowana. Teraz w razie wystąpienia błędu nie musisz przyklejać jego treści do komunikatu, czy wykonywać zrzutu ekranu - wystarczy, że załączysz wspomniany plik.

Plik dziennika zdarzeń z IAI POS Kasjer możesz zapisać na dwa sposoby:

  • od razu w przypadku wystąpienia błędu

Możliwość zapisania do pliku dziennika zdarzeń z IAI POS Kasjer

  • po wejściu w moduł IAI POS Setup

Możliwość zapisania do pliku dziennika zdarzeń z IAI POS Kasjer

Przy zwrocie możesz już wybrać wszystkie formy płatności - tak jak dla wpłat

Przy wystawianiu zwrotu możesz wybrać teraz te same formy wpłat, jakie są dostępne przy wystawianiu paragonu. Ujednociliśmy w ten sposób okno Podsumowanie zwrotu, w którym prócz gotówki i karty możesz wybrać również pozostałe formy płatności tj. raty i bon.

Okno "Podsumowanie zwrotu" pozwala na wybór wszystkich form wypłaty

W raporcie kasowym wyszczególniliśmy wpłaty i wypłaty dla odbiorów osobistych

Wprowadziliśmy w sekcji Raport podział we wpłatach i wypłatach ze względu na sprzedaż zrealizowaną za pomocą stanowiska kasowego oraz realizację zamówienia ze sklepu internetowego z odbiorem osobistym w punkcie sprzedaży. Masz więc teraz jeszcze bardziej szczegółowy wgląd w stan gotówki w kasie i w podział na poszczególne formy wpłat i wypłat.

Aby zobaczyć podsumowanie form płatności dla danego rodzaju sprzedaży, kliknij przycisk z daną kwotą:

Nowy podział na rodzaj sprzedaży w sekcji "Raport"


Nowy podział na rodzaj sprzedaży w sekcji "Raport"

Nowy podział znajdziesz w głównym oknie sekcji Raport oraz w raporcie Gotówka w kasie. Ponadto nowy podział zastosowaliśmy w Podgląd wydruku raportu gotówki w kasie.

Anulowanie paragonu możliwe jest teraz tylko w sytuacji jeśli nie został on dodany do panelu sklepu jako zamówienie

Zmieniliśmy zasadę anulowania paragonu, opcji z której możesz korzystać w sytuacji, w której pomyliłeś się i wystawiłeś błędny paragon sprzedaży.

Teraz możesz anulować paragon tylko w sytuacji, w której wystawiony paragon nie został jeszcze dodany do panelu sklepu jako zamówienie. Jeśli nastąpi synchronizacja sprzedaży i paragon zostanie dodany do panelu jako zamówienie, to przycisk Anuluj paragon będzie nieaktywny:

Przycisk anulowania paragonu nie jest aktywny jeśli paragon został już dodany do panelu

W przypadku jeśli pomyliłeś się i wystawiłeś błędny paragon, a został on już dodany do panelu sklepu w postaci zamówienia, to jedyną właściwą procedurą dla takiej sytuacji jest wystawienie zwrotu do paragonu w sekcji Zwroty.

Wcześniej anulowanie paragonu było możliwe również wtedy, kiedy zostało już utworzone zamówienie w panelu. Funkcja ta mogła być więc błędnie wykorzystywana zamiast wykonania procedury zwrotu.