Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

IAI Kamsoft Integrator 2.4 m.in. z opcją pomijania towarów gratisowych w przenoszonych zamówieniach

Udostępniliśmy dzisiaj do pobrania nową wersję aplikacji dla aptek internetowych IAI Kamsoft Integrator. Wersja oznaczona numerem 2.4 wprowadza nową opcję pomijania towarów gratisowych w przenoszonych zamówieniach. Nowa funkcjonalność pozwala Tobie na jeszcze lepsze zarządzanie kształtem zamówień przenoszonych z panelu sklepu do modułu KS-Apteka. Poprawione zostało również generowanie oferty IOF na podstawie zaznaczonych opcji.

Pomijaj towary gratisowe w przenoszonych zamówieniach

W oknie "Ustawienia/Parametry synchronizacji/Ustawienia zamówień'' pojawiła się nowa opcja "Nie uwzględniaj w pobieranych zamówieniach towarów oznaczonych jako towar gratisowy".

Nowa opcja została dodana w oknie "Ustawienia/Parametry synchronizacji/Ustawienia zamówień"

Od tej pory możesz zdecydować, że jeśli w zamówieniu znajduje się towar gratisowy, to nie zostanie on uwzględniony w zamówieniu dodanym przez IAI Kamsoft Integrator do modułu KS-Apteka. Towar taki nadal będzie jednak widoczny w zamówieniu po stronie panelu sklepu.

Opcja "Nie uwzględniaj w pobieranych zamówieniach towarów oznaczonych jako towar gratisowy" może mieć zastosowanie np. w akcjach promocyjnych, gdzie za zamówienie określonego asortymentu klient twojego sklepu otrzymuje bonus w postaci dodatkowego towaru.

Jeśli z uwagi na specyfikę logistyki i nietypowy model rozliczania z dostawcą nie chcesz rejestrować sprzedaży towaru gratisowego w module KS-Apteka, to nowa wprowadzona funkcja w IAI Kamsoft Integrator jest właśnie dla Ciebie.

Zaznaczenie opcji "Nie uwzględniaj w pobieranych zamówieniach towarów oznaczonych jako towar gratisowy" działa dla:

  • Towarów oznaczonych na karcie zamówienia jako towar gratisowy - takie towary nie będą uwzględniane w zamówieniu dodanym do modułu KS-Apteka.

Towar gratisowy ustawiony na karcie zamówienia w panelu sklepu

  • Zestawów oznaczonych na karcie zamówienia jako towar gratisowy - wszystkie składowe zestawu zostaną pominięte i nie zostaną uwzględnione w zamówieniu dodanym do modułu KS-Apteka.
    • Towarów będących składową zestawu, które mają włączoną opcję "towar gratisowy''' - zostaną pomięte tylko te składowe zestawu, które na karcie towaru zostały oznaczone jako towar gratisowy.

Składowa zestawu ustawiona jako towar gratisowy ustawiony na karcie towaru w panelu sklepu

Przykład: Zestaw składa się 3 towarów: A, B i C. Towar B na karcie towaru został oznaczony jako towar gratisowy. W takim przypadku w zamówieniu przeniesionym do KS-Apteka znajdzie się tylko towar A i C. Towar B zostanie pominięty.

Ponadto w aplikacji IAI Kamsoft Integrator zostało poprawione generowanie oferty IOF:

  • Zaznaczenie parametrów (dawka, postać, lek na receptę, opakowanie) poprawnie wpływa na kształt generowanej oferty. Wcześniej po odznaczeniu opcji generowania parametrów w pliku full.xml nie były generowane tylko wpisy dotyczące postaci (pozostałe parametry nie były usuwane z oferty IOF).
  • Odznaczenie opcji przekazywania zdjęć do oferty poprawnie wyłącza przekazywanie zdjęć do oferty IOF. Wcześniej pomimo odznaczenia opcji węzeł images był generowany w pliku full.xml.
  • Poprawiony został błąd wczytywania ustawień przy starcie aplikacji, gdy ta została zainstalowana po raz pierwszy (tzw. czysta instalacja).