Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

IAI Downloader 1.19 wprowadza nowe sposoby porównywania zmian w zdjęciach i ikonach towarów przesyłanych do panelu oraz umożliwia skalowanie ikon towarów w grupie

Dostępna jest już nowa wersja aplikacji IAI Downloader 1.19, która umożliwia skalowanie ikon towarów w grupie na podstawie ustawień domyślnego makra z panelu IAI-Shop.com, jak również wprowadza nowe sposoby porównywania zmian w zdjęciach i ikonach towarów przesyłanych do panelu pozwalając na jeszcze szybszą ich synchronizację.

Nowy mechanizm porównywania zmian w zdjęciach i ikonach

Posiadając informację w jaki dokładnie sposób Twój dostawca informuje o zmianach dotyczących grafik w swojej ofercie, możesz jeszcze precyzyjniej dostroić ustawienia dotyczące synchronizacji zdjęć oraz ikon, a tym samym przyśpieszyć ich dostępność w panelu.

Istniejącą do tej pory w Ustawienia źródeł informacji o towarach zakładka Ustawienia' sekcja Opcje wysyłania zdjęć usunęliśmy, a w jej miejsce dodaliśmy nową sekcję Opcje porównywania zmian w wysyłanych zdjęciach i ikonach umożliwiającą swobodny wybór w jaki sposób IAI Downloader ma porównywać zmiany w obrazach zdjęć oraz ikon synchronizowanych towarów w trybie OFERTY.

Opcje porównywania zmian w wysyłanych zdjęciach i ikonach w trybie OFERTY

Nowej konfiguracji nie mogło zabraknąć również w menu Ustawienia / Ustawienia synchronizacji w trybie IMPORTU oraz AKTUALIZACJI, z tym, że tutaj IAI Downloader narzuca już nam odgórnie pewne ograniczenia możliwości wyboru.

Opcje porównywania zmian w wysyłanych zdjęciach i ikonach w trybie IMPORTU

Opcje porównywania zmian w wysyłanych zdjęciach i ikonach w trybie AKTUALIZACJI

Dopełnieniem zmian, które wprowadziliśmy na potrzeby prawidłowej obsługi nowego mechanizmu porównywania zdjęć i ikon było dodanie w każdym z trybów synchronizacji możliwości zmapowania następujących typów danych:

  • Ikona (hash),
  • Ikona dla aukcji (hash),
  • Ikona w grupie (hash),
  • Zdjęcia (hash)

Nowe opcja dostępne są standardowo z poziomu okna "Przypisz typ danych":

Dodatkowe typy danych do wyboru

Obsługa ustawień domyślnego makra dla ikon towarów w grupie

Dodaliśmy obsługę skalowania obrazów przesyłanych jako ikony dla towarów w grupie na podstawie ustawień domyślnego makra dla tych ikon pobieranych w trakcie synchronizacji oferty z panelu IAI-Shop.com.

Przypomnienie o konieczności aktualizacji aplikacji nie później niż w ciągu 90 dni

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem usługi IAI-Shop.com, mamy prawo odmowy wsparcia sytuacji i błędów spowodowanych przez starsze wersje Aplikacji Pomocniczych tj. takich, które od co najmniej 90 dni mają swoją nowszą wersję. Wynika to z tego, że nowe wersje aplikacji pomocniczych eliminują znane nam problemy. W związku z tym, prosimy o regularne aktualizowanie aplikacji, tak aby uniknąć problemów, które mogą powstać w konsekwencji używania starszych, niewspieranych wersji aplikacji.