Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

IAI Downloader 1.13 wprowadza możliwość wyliczania ceny bazowej dla towaru z wieloma rozmiarami

IAI Downloader 1.13 wprowadza w ofercie, imporcie oraz aktualizacji możliwość ustawiania ceny bazowej dla towarów z wieloma rozmiarami zgodnie z jedną z dostępnych opcji wyliczania: najniższej, najwyższej i średniej ceny dla rozmiaru. Aplikacja jest już dostępna do pobrania w panelu Twojego sklepu.

Dzięki cenie bazowej możesz ustalić cenę, która będzie automatycznie ustawiana dla nowo dodanego rozmiaru w towarze. Taki towar często posiada jedną cenę, bez względu na rozmiar w jakim występuje. Zdarzają się jednak wyjątki, dla których przygotowaliśmy nową funkcjonalność.

Dotychczas nie miałeś możliwości przekazania ceny bazowej dla towaru za pomocą IAI Downloader. Cena bazowa ustawiała się w panelu automatycznie w oparciu o przekazaną najniższą cenę dla rozmiaru. IAI Downloader 1.13 umożliwia teraz Tobie sterowanie ceną bazową dla towarów z wieloma rozmiarami, w oparciu o jedną z dostępnych opcji wyliczania.

Możliwość wyliczania ceny bazowej, a scenariusze działania

Tryb oferty

Dla ofert nową opcję Ustawiaj cenę bazową na podstawie znajdziesz się w sekcji Ustawienia dla aktualizacji cen, która dostępna jest w zakładce Ustawienia.

  • Oferta od dostawcy

Dla oferty od dostawcy możesz wyliczać tylko cenę bazową dla ceny detalicznej:

  • Oferta własna

Natomiast dla oferty własnej możesz ustawić wyliczanie ceny bazowej dla ceny detalicznej, hurtowej i minimalnej:

Import i aktualizacja

Dla importów i aktualizacji opcja Ustawiaj cenę bazową na podstawie znajduje się w oknie Ustawienia.

Zarówno dla importu i aktualizacji możesz ustawić wyliczanie ceny bazowej dla ceny detalicznej, hurtowej i minimalnej.

Opis sposobów wyliczania ceny bazowej

Dla każdego z dostępnych rodzajów cen do wyboru masz następujące ustawienia:

  • Nie ustawiaj ceny bazowej

Opcja ta jest ustawiona domyślnie i powoduje, że cena bazowa nie będzie wyliczana przez IAI Downloader i ustawiana na karcie towaru w panelu.

  • Najniższej ceny dla rozmiaru

Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że aplikacja IAI Downloader przekaże do panelu jako cenę bazową najniższą cenę dla rozmiaru.

  • Najwyższej ceny dla rozmiaru

Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że aplikacja IAI Downloader przekaże do panelu jako cenę bazową najwyższą cenę dla rozmiaru.

  • Średniej ceny dla rozmiaru

Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że aplikacja IAI Downloader wyliczy ze wszystkich cen dla rozmiarów średnią i tak uzyskaną kwotę przekaże do panelu jako cenę bazową dla towaru.

Ponadto w IAI Downloader 1.13 pojawiły się następujące usprawnienia:

  • Obsłużyliśmy zerowanie stanów magazynowych w ofercie od dostawcy w momencie braku w ofercie IOF węzła stock.