Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

IAI Downloader 1.12 porządkuje scenariusz dla zerowania stanów magazynowych towarów, które zniknęły z oferty oraz synchronizuje gwarancje w trybie oferty

Wydaliśmy nową wersję aplikacji IAI Downloader służącej do automatycznego importu, aktualizacji oferty i integracji z dostawcami. Właśnie wydana wersja 1.12 wprowadza m.in. synchronizację gwarancji w trybie oferty, zmiany w module wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz ważną poprawkę dla zerowania stanów magazynowych towarów, które zniknęły z oferty dostawcy.

Najistotniejsze zmiany w tej wersji to:

  • poprawione zerowanie stanów magazynowych dla towarów, które zniknęły z oferty od dostawcy
  • pełna obsługa synchronizacji gwarancji w trybie oferty
  • wsparcie dla wyświetlania godziny w formacie AM/PM
  • tworzenie kopii bezpieczeństwa danych IAI Downloader w przypadku zainstalowania nowej wersji aplikacji
  • zabezpieczenie przed pracą z bazą danych pochodzącą z innej wersji aplikacji

Poniżej znajdziesz szczegółowe opisy wprowadzonych zmian.

Poprawione zerowanie stanów magazynowych dla towarów, które zniknęły z oferty od dostawcy

Obsłużyliśmy trzy scenariusze, w których występował problem z zerowaniem stanu magazynowego dla towaru, który zniknął z oferty. Nowe działanie IAI Downloader jest spójne i dotyczy trzech najpopularniejszych sytuacji:

a) Towar został usunięty z oferty IOF, natomiast producent i / lub kategoria dla takiego towaru jest synchronizowana

Stan magazynowy dla takiego towaru zostanie wyzerowany w panelu sklepu pod warunkiem, że przynajmniej jeden z elementów tj. producent / kategoria jest oznaczony jako synchronizowany.

b) Towar został usunięty z oferty IOF, ale producent oraz kategoria dla takiego towaru NIE są synchronizowane

W takim przypadku jakiekolwiek zmiany w pliku oferty dla tego towaru nie są brane pod uwagę i towar ten nie będzie zmieniany w panelu sklepu. W związku z tym NIE zostanie dla takiego towaru również wyzerowany stan magazynowy w panelu sklepu.

c) Dla towaru w panelu został dodany rozmiar spoza oferty IOF

W takim przypadku stan magazynowy dla rozmiaru spoza oferty IOF nie zostanie wyzerowany jeśli wystąpi scenariusz opisany w punkcie a) tj. towar został usunięty z oferty IOF, a producent i / lub kategoria dla takiego towaru jest synchronizowana.

Pełna obsługa synchronizacji gwarancji w trybie oferty

Dodaliśmy możliwość mapowania gwarancji w scenariuszu oferty. Podczas tej czynności możesz ustalić czy gwarancje w panelu administracyjnym mają być aktualizowane, gdy w importowanym pliku są ich zmienione wersje.

Możliwość wyłączenia synchronizacji gwarancji. - Możliwość wyłączenia synchronizacji gwarancji.


Możliwość zmapowania gwarancji. - Możliwość zmapowania gwarancji.

Obsłużone zostało wyświetlanie godziny w formacie AM/PM

Jeśli masz w systemie Windows ustawione wyświetlanie formatu godziny w AM/PM, to teraz zostanie to uwzględnione w interfejsie IAI Downloader. W module dla automatycznych synchronizacji podawany format godziny dostosuje się do tego ustawionego w systemie Windows.

Poniżej możesz zobaczyć przykład dla formatu: Angielski (Stany zjednoczone):

Format daty i godziny: Angielski (Stany Zjednoczone) - Format daty i godziny: Angielski (Stany Zjednoczone)


Zmiana formatu daty i godziny w systemie Windows wpływa na interfejs IAI Downloader. - Zmiana formatu daty i godziny w systemie Windows wpływa na interfejs IAI Downloader.


Zmiana formatu daty i godziny w systemie Windows wpływa na interfejs IAI Downloader. - Zmiana formatu daty i godziny w systemie Windows wpływa na interfejs IAI Downloader.


Zmiana formatu daty i godziny w systemie Windows wpływa na interfejs IAI Downloader. - Zmiana formatu daty i godziny w systemie Windows wpływa na interfejs IAI Downloader.

Tworzenie kopii bezpieczeństwa danych IAI Downloader w przypadku zainstalowania nowej wersji aplikacji

W trosce o bezpieczeństwo Twojej bazy danych aplikacji IAI Downloader wprowadziliśmy wymagane tworzenie kopii bezpieczeństwa w momencie kiedy zainstalujesz nową wersję naszej aplikacji. Podczas uruchamiania nowej wersji IAI Downloader zapyta się Ciebie czy wykonać kopię bezpieczeństwa.

Informacja o obowiązku wykonania kopii bezpieczeństwa. - Informacja o obowiązku wykonania kopii bezpieczeństwa przed uruchomieniem nowej wersji aplikacji.

Twoja zgoda spowoduje, że kopia bezpieczeństwa zostanie zapisana we wskazanym przez Ciebie folderze. Następnie aplikacja uruchomi się i zaktualizuje strukturę bazy danych do nowej wersji.

Jeśli nie wyrazisz zgody na wykonanie kopii bezpieczeństwa, to aplikacja zakończy działanie i nie zmieni dotychczasowej struktury bazy danych.

Zabezpieczenie przed pracą z bazą danych pochodzącą z innej wersji aplikacji

Wprowadziliśmy również dwa zabezpieczenia, które mają na celu uniknięcie sytuacji, w której IAI Downloader współpracuje z bazą danych pochodzącą z innej wersji aplikacji.

1) W pierwszym przypadku wyeliminowaliśmy sytuację, w której jest przywracana kopia bezpieczeństwa pochodząca z innej wersji aplikacji IAI Downloader niż zainstalowana.

Przykład:

1. Masz zainstalowaną wersję IAI Downloader 1.12.

2. Próbujesz przywrócić kopię bezpieczeństwa, która pochodzi ze starszej wersji IAI Downloader.

3. Aplikacja poinformuje Ciebie o tym, że kopia bezpieczeństwa pochodzi z niewłaściwej wersji aplikacji i zablokuje możliwość przywrócenia niewłaściwej kopii bazy danych.

Informacja o tym, że kopia bezpieczeństwa bazy danych pochodzi z innej wersji niż zainstalowana.

2) W drugim przypadku zabezpieczyliśmy IAIDownloader przed pracą z bazą danych pochodzącą z innej wersji niż zainstalowana aplikacja.

Przykład:

1. Masz zainstalowaną wersję IAI Downloader 1.12.

2. Instalujesz starszą wersję IAI Downloader.

3. Aplikacja poinformuje Ciebie o tym, że zainstalowana wersja IAI Downloader jest niezgodna z wersją bazy danych. Uruchomienie aplikacji nie będzie wówczas możliwe.

Informacja o tym, że został wykonany niezalecany downgrade aplikacji. - Informacja o tym, że został wykonany niezalecany downgrade aplikacji.

Więcej informacji o narzędziu tworzenia i przywracania kopii bezpieczeństwa przeczytasz na stronie Kopia bezpieczeństwa w IAI Downloader

Ponadto w IAI Downloader 1.12 pojawiły się następujące usprawnienia:

  • Poprawiliśmy działanie aplikacji z bazą MS SQL. Ulepszony został upgrade bazy do nowej struktury, tworzenie i przywracanie kopii bezpieczeństwa.
  • Przy próbie zmiany sterownika XSLT dla pliku wejściowego aplikacja informuje teraz o konsekwencjach takiej zmiany. Zmiana możliwa jest tylko w przypadku zatwierdzenia operacji przez Ciebie.
  • Obsłużyliśmy scenariusz, w którym parametry bądź ich wartości w pliku wejściowym zawierają niedozwolony znak. W takim przypadku otrzymasz informację o tym, w którym miejscu w pliku wejściowym wystąpił niedozwolony znak. Poprawiliśmy również błąd, który powodował, że w takiej sytuacji lista parametrów nie ładowała się w ogóle.
  • W przypadku zmiany separatora dla kategorii zostaniesz poinformowany o konsekwencjach takiej zmiany (utrata dotychczasowych powiązań dla kategorii). Po zmianie separatora lista kategorii poprawnie się odświeży i zawierać będzie tylko kategorie zgodne z podanym separatorem.
  • Poprawiliśmy generowanie oferty IOF, które w specyficznym scenariuszu mogło być niemożliwe z powodu błędnego parsowania gwarancji.