Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

IAI Bridge 6.9 nie synchronizuje towarów zablokowanych w programie F/K, wprowadza zmianę w pobieraniu kursu dla zamówień walutowych oraz wspiera nowe wersje programów F/K

W panelu Twojego sklepu pojawiła się już do pobrania najnowsza wersja IAI Bridge 6.9, która nie synchronizuje już towarów zablokowanych w programie F/K, wprowadza dla zamówień walutowych pobieranie kursu waluty sklepu względem waluty rozliczeniowej panelu z dnia złożenia zamówienia i obsługuje rozszerzone pola własne z Subiekt GT. Ponadto IAI Bridge 6.9 współpracuje teraz także programy: Enova 10.8, WF-MAG 8.00.4.

IAI Bridge 6.9 wprowadza zmianę w synchronizacji towarów i nie bierze pod uwagę towarów, które są zablokowane w programie F/K. Zmianie uległo również pobieranie wartości kursu dla zamówień walutowych - pobierany jest teraz kurs waluty sklepu względem waluty rozliczeniowej panelu z dnia złożenia zamówienia. Dla Subiekt GT z dodatkiem "PLUS niebieski" wprowadziliśmy obsługę rozszerzonych pól własnych.

Towary zablokowane w programie F/K nie są już synchronizowane

Wprowadziliśmy ograniczenie, które powoduje, że towary zablokowane w programie F/K nie są wyświetlane na liście w oknie Towary i nie są synchronizowane z panelem IAI-Shop.com. Ponadto w ustawieniach generowania oferty IOF zostało wprowadzone ustawienie, które pozwala Tobie na wybór aby towary zablokowane w programie F/K nie były zwracane w ofercie IOF.

Poniżej możesz zobaczyć przykładowe ustawienie dla generowania oferty IOF dla programu WF-MAG:

Ustawienie dla nieuwzględniania towarów nieaktywnych w ofercie IOF

Dla zamówień walutowych pobierany jest kurs waluty sklepu względem waluty rozliczeniowej panelu z dnia złożenia zamówienia

W związku ze zmianami w bramce API-GetCurrencies i na karcie zamówienia w panelu sklepu, obsłużyliśmy w IAI Bridge 6.9 pobieranie kursu waluty sklepu względem waluty rozliczeniowej panelu.

Teraz kurs dla zamówień walutowych obliczany jest na podstawie kursu waluty sklepu względem waluty rozliczeniowej panelu z dnia złożenia zamówienia. Więcej informacji na ten temat przeczytasz we wpisie Na karcie zamówienia dodaliśmy kurs waluty sklepu względem waluty rozliczeniowej panelu.

Subiekt GT: IAI Bridge 6.9 Obsługuje rozszerzone pola własne i generuje je jako parametry w ofercie IOF

Subiekt GT z dodatkiem w wersji "PLUS niebieski" (i wyższej) obsługuje Pola własne rozszerzone, które dają więcej możliwości niż pola standardowe. Jeśli używasz Subiekt GT i masz aktywowany dodatek "PLUS niebieski ", to IAI Bridge 6.9 generuje teraz jako parametry towaru w ofercie IOF również pola rozszerzone.

Wcześniej rozszerzone pola własne nie były brane pod uwagę, a w ofercie IOF jako parametry były generowane tylko standardowe pola własne.

Rozszerzone pola własne w programie Subiekt GT

Ponadto w IAI Bridge 6.9 pojawiły się następujące usprawnienia:

  • IAI Bridge 6.9 obsługuje programy w nowych wersjach: Enova 10.8, WF-MAG 8.00.4
  • Poprawiliśmy informację o braku wsparcia dla systemu Windows Server 2008 R2 Foundation. W przypadku zainstalowania aplikacji IAI Bridge na systemie Windows Server 2008 R2 Foundation po starcie aplikacji IAI Bridge nie pojawi się już błędna informacja o tym, że system nie jest wspierany.
  • W skrypcie tworzącym i aktualizującym strukturę bazy danych na wszystkie tabele i kolumny wprowadziliśmy poprawną alokację serwera.
  • WF-MAG: Poprawiliśmy dodawanie zamówień do programu pod kątem wyświetlania waluty zamówienia PLN oraz szukania w bazie programu czy klient istnieje.