Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

IAI Bridge 6.9.1 ustawia formę płatności na dokumencie zamówienia w wybranych programach F/K, przenosi notatkę dla zwrotów

IAI Bridge 6.9.1 dla większości wspieranych programów F/K wprowadza możliwość ustawiania formy płatności na dokumencie zamówienia oraz przenosi, definiowaną w oparciu o zmienne, notatkę dla zwrotów. Ponadto dla ERP XL wprowadza możliwość ustawiania planowanej daty wysłania zamówienia z karty zamówienia w panelu na dokumencie ZS jako data realizacji, a w Uniwersalnym Trybie Pracy pozwala na wysyłanie powiadomienia e-mail / sms o zaksięgowaniu wpłaty. Nowa wersja naszej aplikacji pomocniczej wspiera również programy WF-MAG i ERP XL w nowszych wersjach

Możesz już pobrać z panelu swojego sklepu najnowszą wersję IAI Bridge 6.9.1, który ustawia formę płatności na dokumencie zamówienia w programach: WF-MAG, ERP Optima, ERP XL oraz Streamsoft Prestiż oraz w większości obsługiwanych programach przenosi definiowaną za pomocą zmiennych notatkę dla zwrotów do zamówień. Dla ERP XL wprowadziliśmy natomiast możliwość ustawiania się planowanej daty wysłania zamówienia z karty zamówienia w panelu na dokumencie ZS jako data realizacji. Natomiast w Uniwersalnym Trybie Pracy możesz zaznaczyć opcję, aby w przypadku zaksięgowania wpłaty do zamówienia w panelu było wysyłane do klienta powiadomienie e-mail / sms z potwierdzeniem wykonanej operacji.

IAI Bridge w wersji 6.9.1 wspiera także następujące programy księgowo-magazynowe w nowszych wersjach: WF-MAG 8.00.6 oraz ERP XL 2015.1.2.

Ustawiaj formę płatności na dokumencie zamówienia w swoim programie F/K

W oknie mapowania form płatności, w zakładce Preferencje synchronizacji/Wpłaty, znajduje się selektor "Forma płatności w F/K". W programach WF-MAG, ERP Optima, ERP XL oraz Streamsoft Prestiż wskażesz dzięki niemu jaka forma płatności z panelu sklepu odpowiada formie płatności w programie F/K.

Teraz po przeniesieniu zamówienia z panelu do programu księgowo-magazynowego forma płatności zostanie ustawiona na dokumencie zamówienia w programie zgodnie z ustawionym mapowaniem:

Mapowanie form płatności

Do dokumentu zamówienia przenoszona jest forma płatności z pierwszej zaksięgowanej wpłaty w zamówieniu w panelu:

Pod uwagę brana jest forma płatności z pierwszej wpłaty

Zdefiniuj notatkę dla zwrotów do zamówień i przenoś ją do dokumentu zwrotu w swoim programie F/K

Podobnie jak dla notatki do zamówień, teraz możesz również zdefiniować notatkę dla przenoszonych zwrotów. Nowe ustawienie znajdziesz w sekcji ADMINISTRACJA / Konfiguracja Bridge.

W polu Ustawienia dla zwrotów przenoszonych przez IAI Bridge możesz wprowadzić zmienne, bloki zdarzeniowe i listy (foreach) odpowiedzialne za generowanie treści dynamicznych.

Notatka dla zwrotów - Możesz definiować za pomocą zmiennych treść notatki dla przenoszonych zwrotów

Lista dostępnych zmiennych, bloków i list dla notatki dla zwrotów w swoim zakresie jest identyczna jak dla szablonów wiadomości wysyłanych przez moduł zwrotów sprzedanych towarów. Dzięki temu możesz do dokumentów zwrotów w swoim programie F/K dodać szereg istotnych informacji, których brakuje standardowo w dokumencie zwrotu po stronie Twojego programu F/K.

Poniżej znajduje się przykład notatki zapisanej na dokumencie faktury korygującej w programie ERP XL:

Treść notatki w programie ERP XL - Treść notatki na dokumencie faktury korygującej w programie ERP XL

Nowa funkcjonalność działa z następującymi programami F/K: SAP Business One, Subiekt GT, WF-MAG, EPR Optima, ERP XL, Enova, Streafsoft Prestiż, Uniwersalny Tryb Pracy.

ERP XL: Możesz ustawić planowaną datę wysłania zamówienia z panelu jako datę realizacji na dokumencie ZS

W zakładce Preferencje synchronizacji/Zamówienia w sekcji "Ustawienia dla daty zamówień przenoszonych do ERP XL" wprowadziliśmy nowe ustawienie: "dodawaj zamówienia z datą wystawienia równą dacie dodania zamówienia w panelu IAI-Shop.com oraz datą realizacji równą planowanej dacie wysłania zamówienia".

Jeśli je zaznaczysz, to Planowana data wysłania zamówienia z karty zamówienia w panelu zostanie ustawiona na dokumencie ZS w ERP XL w polu "Realizacji", a data dodania zamówienia w panelu ustawi się w polu "Wystawienia".

Dzięki temu data realizacji zamówienia w ERP XL będzie zgodna z planowaną datą wysłania zamówienia z panelu Twojego sklepu.

Planowana data realizacji zamówienia na karcie zamówienia w panelu


Możliwość przenoszenia daty planowanej dostawy do dokumentu ZS jako data wysłania


Data realizacji na dokumencie ZS

Uniwersalny Tryb Pracy: Wysyłaj powiadomienia e-mail / sms o zaksięgowaniu wpłaty

IAI Bridge 6.9.1 w Uniwersalnym Trybie Pracy pozwala na włączenie opcji wysyłania powiadomienia e-mail / sms o zaksięgowaniu wpłaty w zamówieniu w panelu. Nową funkcjonalność znajdziesz w zakładce Synchronizacja wpłat w oknie Preferencje synchronizacji.

Jeśli zaznaczysz opcję "Księgowanie wpłat do zamówień w IAI-Shop.com na podstawie zmian w programie F/K", to uaktywnią się dwie nowe opcje w sekcji "Informowanie klientów o wpłatach zaksięgowanych w IAI-Shop.com":

  • wysyłaj e-mail z potwierdzeniem zaksięgowania wpłaty
  • wysyłaj sms z potwierdzeniem zaksięgowania wpłaty

Wysyłanie powiadomienia e-mail / sms o zaksięgowaniu wpłaty - Możliwość włączenia wysyłania powiadomienia e-mail / sms o zaksięgowaniu wpłaty.

Sprawdź jakie funkcjonalności oferuje IAI Bridge dla Twojego programu F/K

Zapraszamy Ciebie do odwiedzenia odświeżonej strony "Funkcje i możliwości", na której zapoznasz się z wykazem funkcji aplikacji IAI Bridge z podziałem na poszczególne obsługiwane programy księgowo-magazynowe. Dowiedz się jakie funkcjonalności oferuje nasza aplikacja dla programu księgowo-magazynowego, który używasz. Strona pomoże w podjęciu decyzji o ewentualnej zmianie wykorzystywanego programu.