Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

IAI Bridge 6.8 wprowadza w module księgowania szczegółowe listy wpłat

Pojawiła się już nowa wersja IAI Bridge, który integruje panel Twojego sklepu z najpopularniejszymi programami księgowo-magazynowymi. Wersja oznaczona numerem 6.8 wprowadza w module księgowania wpłat listy wpłat poprawnych, błędnych, pominiętych i ignorowanych. Dzięki temu masz teraz pełną kontrolę nad procesem księgowania wpłat do zamówień przeniesionych z panelu sklepu do Twojego programu F/K.

W IAI Bridge 6.8 wzorem dla modułu zamówień, zwrotów i towarów wprowadziliśmy listy wpłat: poprawnych, błędnych, pominiętych i ignorowanych. Dzięki temu masz teraz wgląd do historii księgowania wpłat do poszczególnych zamówień oraz dysponujesz pełną informacją w przypadku, jeśli dana wpłata nie mogła zostać zaksięgowana. Wcześniej takich informacji nie było, przez co księgowanie wpłat do zamówień było mniej czytelne.

Szczegółowe listy wpłat

Listy wpłat znajdziesz w menu aplikacji IAI Bridge, w sekcji Wpłaty.

Nowa pozycja w menu aplikacji - Nowa pozycja w menu aplikacji

1. Wpłaty poprawne

Na liście wpłat poprawnych umieszczane są wpłaty, które zostały poprawnie dodane do zamówień przeniesionych do programu księgowo-magazynowego.

Lista wpłat poprawnych - Lista wpłat poprawnie dodanych do programu F/K

2. Wpłaty pominięte

Na liście wpłat pominiętych umieszczane są wpłaty, które mają typ "zwrot", "zaliczka", "opłata manipulacyjna" oraz które mają status w zamówieniu w panelu sklepu "oczekuje na przyjęcie", "oczekuje na zatwierdzenie", "anulowana".

3. Wpłaty błędne

Na liście wpłat błędnych umieszczane są wpłaty, które nie mogły zostać dodane do programu F/K z powodu błędu, który zwrócił sam program F/K przy próbie ich dodania do zamówienia przeniesionego z panelu sklepu, np. brak otwartego okresu rozrachunkowego.

4. Wpłaty ignorowane

Na listę wpłat ignorowanych możesz dodać każdą wpłatę pominiętą / błędną. Wpłaty znajdujące się na liście ignorowanych nie są brane pod uwagę podczas procesu synchronizacji i IAI Bridge nie będzie dokonywał więcej próby ich dodania do programu F/K.

Lista wpłat pominiętych - Lista wpłat pominiętych

Ponadto w IAI Bridge 6.8 pojawiły się następujące usprawnienia:

  • Wprowadziliśmy aktualizację kosztów dostawy w kierunku program F/K do panel IAI-Shop.com
  • Dla WF-MAG: Wprowadziliśmy w oknie Ustawienia programu/ Program WF-MAG możliwość wyłączenia aktualizowania nazwy kontrahenta w programie WF-MAG podczas dodawania nowego zamówienia, jeśli nazwa ta uległa zmianie w panelu IAI-Shop.com.
  • Dla ERP Optima: Wprowadziliśmy dzielenie nazwy klienta jeśli ta przekracza ilość 50 znaków.