Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

IAI Bridge 6.4 ze wsparciem nowych wersji programów F/K, mapowaniem statusów zamówień dla WF-MAG i wieloma innymi usprawnieniami

Najnowsza wersja aplikacji pomocniczej IAI Bridge prócz wsparcia dla najnowszych wersji programów sprzedażowo-magazynowych, pozwala na powiązanie statusów zamówień z programu WF-MAG z tymi w panelu i ich zmianę w wybranym kierunku. Z kolei dla ERP XL wprowadziliśmy obsługę form płatności dla wpłat, którą możesz zdefiniować w dotychczasowym oknie mapowania płatności.

Ponadto aplikacja ostrzega Ciebie w przypadku wykrycia konfliktu ustawień dla przenoszenia zamówień o określonych statusach. Nowa wersja IAI Bridge 6.4 niesie ze sobą również wiele innych udogodnień i poprawek.

Wsparcie dla najnowszych wersji programów sprzedażowo-magazynowych

IAI Bridge 6.4 współpracuje z najnowszymi wersjami poniższych programów sprzedażowo-magazynowych:

 • Enova 9.6.5309 / 10.4.5310
 • ERP Optima 2014.5
 • Streamsoft Prestiż 319

Pamiętaj: Zanim zainstalujesz najnowszą wersję swojego programu F/K - upewnij się, że IAI Bridge współpracuje z nią. Mimo szczerych chęci nie jesteśmy w stanie zapewnić natychmiastowego wsparcia dla najnowszych wersji programów. Dlatego, jeżeli nie wspieramy wersji, na której Ci zależy, prosimy o zgłoszenie nam tej wersji w komunikacie.

Mapowanie statusów zamówień dla WF-MAG

Dzięki IAI Bridge 6.4 możesz teraz sterować zmianą statusów w jednym z wybranych kierunków:

 • w IAI-Shop.com na podstawie zmian dokonanych w programie WF-MAG
 • w WF-MAG na podstawie zmian dokonanych w IAI-Shop.com

Nową opcję znajdziesz się w oknie Preferencje synchronizacji/Funkcje synchronizacji/Synchronizacja zamówień/Aktualizacja statusów zamówień.

Wybór scenariusza aktualizacji statusów zamówień dla WF-MAG - Wybór scenariusza aktualizacji statusów zamówień dla WF-MAG

Wybór opcji "w IAI-Shop.com na podstawie zmian dokonanych w programie WF-MAG" pozwala na wejście w okno Ustawienia zaawansowane aktualizacji statusów (button "Zaawansowane") i dostęp do zupełnie nowej sekcji "Na podstawie statusów w programie WF-MAG"

Do wyboru masz dwie opcje aktualizacji statusów zamówień w IAI-Shop.com:

 • niezrealizowanych - aktualizowane będą statusy tylko tych zamówień dla których w programie WF-MAG nie został jeszcze wystawiony dokument sprzedaży;
 • utworzonych X dni od daty ich utworzenia - aktualizowane będą statusy wszystkich zamówień, które zostały utworzone w panelu określony czas temu (bez względu na to czy do zamówienia został już wystawiony dokument sprzedaży).

Pojawiła się nowa sekcja w oknie ''Ustawienia zaawansowane aktualizacji statusów'' - Pojawiła się nowa sekcja w oknie ''Ustawienia zaawansowane aktualizacji statusów''

Natomiast odpowiedniego mapowania statusów dokonasz w nowej zakładce "Statusy", która pojawi się w oknie Preferencje synchronizacji jeśli tylko włączysz opcję "Aktualizacja statusów zamówień".

Nowa zakładka "Statusy" - Nowa zakładka "Statusy"

Przykład zastosowania mapowania statusów:

Status "realizowane" z panelu sklepu został powiązany ze statusem "przygotowanie do realizacji" w WF-MAG.
Status "wysłane" z panelu sklepu został powiązany ze statusem "wysłane" w WF-MAG.
Włączona została opcja aktualizacji statusów "w WF-MAG na podstawie zmian dokonanych w IAI-Shop.com".

Po dokonanej synchronizacji do programu WF-MAG zostało przeniesione zamówienie o statusie "realizowane" w IAI-Shop.com i status tego zamówienia w WF-MAG został automatycznie ustawiony na "przygotowanie do realizacji".

Jeśli zmienisz status takiego zamówienia w panelu IAI-Shop.com na "wysłane", to podczas najbliższej synchronizacji status zamówienia w programie WF-MAG zmieni się na "wysłane".

Uwaga: Aktualizacja statusu zamówienia na jeden ze statusów automatycznych (Częściowo zrealizowane, Zrealizowane, Niezrealizowane) możliwa jest tylko przy włączonej opcji aktualizacji statusu zamówienia "w IAI-Shop.com na podstawie zmian dokonanych w programie WF-MAG".

Z przyczyn technicznych, wynikających z ograniczonej funkcjonalności procedur przygotowanych przez firmę WAPRO, nie jest aktualnie możliwa zmiana statusu zamówienia w programie WF-MAG na jeden ze statusów automatycznych (Częściowo zrealizowane, Zrealizowane, Niezrealizowane), gdy włączona jest opcja aktualizacji statusu zamówienia "w WF-MAG na podstawie zmian dokonanych w IAI-Shop.com".

Zmiany w zakresie obsługi zmiany statusu dla Uniwersalnego Trybu Pracy

W związku ze zmianami dla WF-MAG podobny mechanizm mapowania statusów został zastosowany dla Uniwersalnego Trybu Pracy. Po zainstalowaniu IAI Bridge 6.4 statusy zostaną automatycznie powiązane w celu zapewnienia kompatybilności wstecznej. Dotychczasowa logika działania zmiany statusów zamówień w Uniwersalnym Trybie Pracy nie ulega zmianie.

Zakładka mapowania statusów w Uniwersalnym Trybie Pracy - Zakładka mapowania statusów w Uniwersalnym Trybie Pracy

Dla Uniwersalnego Trybu Pracy również możliwy jest wybór opcji "Aktualizuj w IAI-Shop.com statusy zamówień": niezrealizowanych oraz utworzonych X dni od daty utworzenia. Domyślnie zaznaczona jest opcja pierwsza, a więc status dla zamówienia będzie mógł być zmieniany do momentu ustawienia w bazie UDB, w tabeli orders - flagi is_realized_in_program na true.

Mapowanie form płatności do zamówień dla ERP XL

W dotychczasowym oknie Preferencje synchronizacji/Wpłaty możesz już powiązać formę płatności z panelu sklepu z formą płatności w programie ERP XL. Wcześniej lista Forma płatności w ERP XL była wygaszona i mogłeś tylko powiązać formę płatności z panelu sklepu z kasą w programie ERP XL.

Jeśli jakaś forma płatności nie zostanie przez Ciebie zmapowana, to we wpłacie do zamówienia jako forma płatności zostanie ustawiona forma domyślna z karty kontrahenta w programie ERP XL.

Mapowanie from płatności dla wpłat w ERP XL - Mapowanie from płatności dla wpłat w ERP XL

IAI Bridge sprawdza poprawność ustawień w aplikacji i panelu dla przenoszenia zamówień o określonych statusach

Wprowadziliśmy ostrzeżenie, które wyświetli się przy starcie aplikacji, bądź po wejściu w okno Ustawienia programu, jeśli aplikacja wykryje konflikt ustawień dla przenoszenia zamówień o określonych statusach.

Sprawdzane jest:

 • czy w aplikacji IAI Bridge ustawienie Preferencje synchronizacji/Funkcje synchronizacji/Synchronizacja zamówień/Aktualizacja zamówień w kierunku F/K -> Panel jest włączona;
 • czy w panelu ustawienie Zarządzanie zachowaniem sklepu/Składanie zamówień/Zezwalaj na edycję zamówienia przez klienta jest włączone.

W przypadku wykrycia konfliktu, w którym IAI Bridge przenosi do programu sprzedażowo-magazynowego zamówienia o statusach, które klient sklepu może sam edytować - zostanie wyświetlone Tobie stosowne ostrzeżenie z prośbą o zmianę ustawień.

Ostrzeżenie o poprawności ustawień w aplikacji IAI Bridge i panelu dla przenoszenia zamówień o okreś

Przykład konfliktu 1:

 • W IAI Bridge przenoszenie zamówień ustawione jest na "wszystkie statusy"
 • W panelu sklepu jest włączona możliwość edycji zamówień przez klienta sklepu

Przykład konfliktu 1 - ustawienie w IAI Bridge - Przykład konfliktu 1 - ustawienie w IAI Bridge


Przykład konfliktu 1 - ustawienie w panelu sklepu - Przykład konfliktu 1 - ustawienie w panelu sklepu

Przykład konfliktu 2:

 • W IAI Bridge przenoszenie zamówień ustawione jest na "wszystkie statusy (z wyjątkiem nieobsłużone i czeka na wpłatę)"
 • W panelu sklepu jest włączona możliwość edycji zamówień przez klienta sklepu: oczekuje na dostawę, realizowane, pakowane.

Przykład konfliktu 2 - ustawienie w IAI Bridge - Przykład konfliktu 2 - ustawienie w IAI Bridge


Przykład konfliktu 2 - ustawienie w panelu sklepu - Przykład konfliktu 2 - ustawienie w panelu sklepu

Zalecamy scenariusz, w którym do programu F/K są przenoszone zamówienia o statusach, które nie pozwalają klientowi Twojego sklepu na ich edycję. Takie działanie gwarantuje brak konfliktu i niweluje ryzyko błędnej aktualizacji zamówień w panelu na podstawie zmian w programie sprzedażowo-magazynowym.

Sprawdź już teraz czy ustawienia w panelu Twojego sklepu i w aplikacji IAI Bridge są poprawne.

Ponadto w IAI Bridge 6.4 pojawiły się następujące usprawnienia:

Ogólne

 • Poprawione zostało niepotrzebne wyświetlanie się ostrzeżenia o braku uprawnień do magazynu w Kreatorze Konfiguracji.

ERP Optima

 • Poprawiona została aktualizacja zamówień walutowych w kierunku ERP Optima -> Panel. Został wyeliminowany błąd, który powodował, że z każdą kolejną synchronizacją zwiększała się wartość zamówienia w walucie obcej w panelu sklepu.

ERP XL

 • Uporządkowany został układ zakładek "Program ERP XL" oraz "Eksport bazy towarów" w oknie Ustawienia programu. Interfejs jest teraz bardziej czytelny.

Uporządkowana zakładka "Eksport bazy towarów" - Uporządkowana zakładka "Eksport bazy towarów"

Streamsoft Prestiż:

 • Poprawiony został Kreator Konfiguracji, którego ukończenie w specyficznym scenariuszu mogło być niemożliwe.
 • Poprawione zostało zapisywanie ustawień dla generowania oferty IOF.

WF-MAG:

 • Wyeliminowaliśmy niepotrzebną aktualizację zamówienia w stronę Panel -> WF-MAG, gdy zamówienie w panelu sklepu nie uległo żadnej zmianie.
 • Zaktualizowaliśmy procedury dodawania zamówień w oparciu o najnowszą wersję dokumentacji WF-MAG.
 • Poprawiliśmy błędne przenoszenie się zamówień, w których zmapowany kurier był powiązany z innym magazynem niż ten, z którego było realizowane zamówienie. W oknie Preferencje synchronizacji/Mapowanie usług kurierskich" dodaliśmy opcję wskazania magazynu z panelu IAI-Shop.com i powiązania go z konkretną usługą.

Mapowanie usługi z konkretnym magazynem w WF-MAG - Mapowanie usługi z konkretnym magazynem w WF-MAG