Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

IAI Bridge 6.0 wspiera SAP Business One, rozszerza mapowanie usług kurierskich o opcję pobrania i wiele innych

Aplikacja pomocnicza IAI Bridge od wersji 6.0, która została właśnie wydana, współpracuje z SAP Business One – uznawanym za jeden z najlepszych na świecie programów klasy ERP. Nowa wersja ponadto rozszerza mapowanie usług kurierskich o opcję pobrania, umożliwia ustawienie interwału synchronizacji już od 1 minuty oraz wprowadza wiele innych udogodnień i poprawek.

Integracja z SAP Business One - jednym z najlepszych na świecie programów klasy ERP

Dzięki integracji z naszą aplikacją IAI Bridge możesz dołączyć do setek firm wykorzystujących SAP Business One w Polsce. Natomiast wsparcie obu aplikacji dla języka angielskiego pozwoli Ci na szybkie uruchomienie sprzedaży zagranicznej za pomocą chmury IAI-Shop.com.

Więcej o integracji z SAP Business One przeczytasz na stronie Integracja sklepu internetowego z SAP Business One.

Wybór integracji z SAP B1 podczas kreatora konfiguracji aplikacji IAI Bridge

Interfejs w języku angielskim

Od jakiegoś czasu aplikacja IAI Bridge podczas instalacji umożliwia wybór języka, w którym program będzie się komunikować z użytkownikiem. Prócz języka polskiego do wyboru masz język angielski.

Teraz możesz dokonać wyboru języka z poziomu aplikacji. W oknie Ustawienia aplikacji / Program IAI Bridge pojawiła się lista
wyboru.

Możliwość zmiany języka interfejsu z poziomu okna "Ustawienia aplikacji"

Aby zmiana języka została zastosowana aplikacja IAI Bridge musi zostać uruchomiona ponownie, co też dzieje się automatycznie i jest poprzedzone stosownym ostrzeżeniem.

Rozszerzenie mapowania poszczególnych usług kurierskich z usługami z programu F/K osobno dla pobrania i przedpłaty

W module mapowania kurierów (w oknie Preferencje synchronizacji / Zamówienia / Mapowanie kurierów) daliśmy Tobie możliwość powiązania oddzielnie formy przesyłki po przedpłacie i za pobraniem z kartotekami usług z programów sprzedażowo-magazynowych.

Rozszerzenie mapowania poszczególnych usług kurierskich z usługami z programu F/K osobno dla pobrani

Wcześniej mogłeś tylko powiązać usługi bez sprecyzowania, czy dana forma dostawy odbywa się za pobraniem. Dzięki nowej możliwości możesz przenosić zamówienia z chmury IAI-Shop.com z kompletem informacji na temat formy i kosztów dostawy.

Ważne: Po aktualizacji IAI Bridge do wersji 6.0 – kurierzy zmapowani we wcześniejszych wersjach aplikacji zostaną powiązani z usługami z programu F/K jako forma dostawy po przedpłacie. Natomiast usługi kurierskie za pobraniem zostaną automatycznie przypisanie do takich samych usług jak te z przedpłatą. Możesz w każdej chwili zmienić przypisanie usług w module Preferencje synchronizacji / Zamówienia / Mapowanie kurierów.

Możliwość wybrania, jakie dane mają przenosić się do pola na numer zamówienia w programach F/K

W oknie Ustawienia aplikacji, w zakładce odpowiedzialnej za funkcje przenoszenia zamówień do programu sprzedażowo-magazynowego, dodaliśmy zupełnie nową funkcję, która pozwala sterować zawartością pola odpowiedzialnego za numer zamówienia z zewnętrznego systemu.

Możliwość wybrania, jakie dane mają przenosić się do pola na numer zamówienia w programach F/K - Możliwość wybrania, jakie dane mają przenosić się do pola na numer zamówienia w programach F/K - przykład pola "Numer oryginału" w programie Subiekt GT

Możesz ustalić, czy do danego pola ma być przekazywany tylko numer zamówienia z chmury IAI-Shop.com, stały tekst, czy nazwa sklepu łamana na numer zamówienia.

Dokładny opis funkcji oraz wykaz obsługiwanych pól i ich zawartości, we wspieranych przez IAI Bridge programach F/K, znajdziesz na stronie Instrukcja obsługi IAI Bridge: Ustawienia programu.

Możliwości ustawiania odstępu synchronizacji od 1 minuty

Zdjęliśmy ograniczenie minimalnego czasu, po jakim może wykonywać się kolejna synchronizacja. Do tej pory mogłeś ustawić minimum 15 minutowy odstęp. IAI Bridge 6.0 umożliwia rozpoczęcie procesu kolejnej synchronizacji już po 1 minucie.

Możliwość ustawienia odstępu 1 minuty dla procesu automatycznej synchronizacji

Maksymalny odstęp (360 minut) nie uległ zmianie.

Rozszerzone filtrowanie na liście towarów w IAI Bridge

W oknie z listą towarów dodaliśmy sekcję z dodatkowym filtrem, które umożliwia wyświetlenie na liście tylko tych towarów, które zostały oznaczone jako przeznaczone dla sklepu internetowego.

Filtr produktów - na przykładzie programu Subiekt GT

Uwaga: Nowa funkcjonalność działa tylko dla programów ERP XL, Subiekt GT oraz WF-MAG, ponieważ tylko te programy F/K pozwalają oznaczyć kartotekę danego towaru jako przeznaczonego do sprzedaży online.

Ustawianie typu kontrahenta dla programu ERP XL

Przy dodawaniu klienta, z zamówienia pochodzącego z chmury IAI-Shop.com, w programie ERP XL dodaliśmy ustawienie typu klienta (podmiot gospodarczy /osoba indywidualna) zgodnie z ustawieniami na karcie klienta w panelu (firma / osoba prywatna).

Wcześniej w kliencie dodawanym do ERP XL ustawiany był domyślnie podmiot gospodarczy.

Przenoszenie kontrahenta z wybranym typem ceny w Streamsoft Prestiż

Dla programu Streamsoft Prestiż (dawniej PC BIZNES), w oknie „Ustawienia aplikacji”, w zakładce odpowiedzialnej za funkcje przenoszenia zamówień do programu sprzedażowo-magazynowego, dodaliśmy listę rozwijaną „Cena sprzedaży dla nowego kontrahenta”.

Dzięki nowej opcji możesz wybrać domyślną cenę sprzedaży jaka będzie ustawiać się na karcie klientów dodawanych w programie Streamsoft Prestiż.

Możliwość ustawienia domyślnej ceny sprzedaży dla nowego kontrahenta w Streamsoft Prestiż

Ponadto w IAI Bridge 6.0 zostały poprawione następujące elementy:

  • Poprawiony został moduł automatycznej synchronizacji zamówień - brany jest teraz czas rozpoczęcia synchronizacji (Czas ostatniej synchronizacji), a nie czas zakończenia synchronizacji.
  • Naprawiony został błąd wielokrotnego księgowania tej samej wpłaty w programie WF-MAG, który objawiał się w bardzo specyficznym scenariuszu.
  • Naprawiona została obsługa zamówień walutowych przenoszonych z chmury IAI-Shop.com do programu Streamsoft Prestiż w wersji 315.
  • Naprawiony został błąd znikających nazw towarów na dokumencie BO w programie Streamsoft Prestiż. Problem mógł objawiać się przy włączonej aktualizacji zamówień w programie F/K.
  • Wprowadziliśmy lepszą obsługę błędu zapisu do bazy danych przy aktualizowaniu danych klienta w bazie aplikacji.