Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

IAI Bridge 5.6 ze wsparciem dla bazy MySQL w trybie UDB oraz mnóstwem zmian poprawiających szybkość, użyteczność i jakość procesu integracji

Najnowsze wydanie aplikacji IAI Bridge 5.6 wprowadza szereg udogodnień i zmian usprawniających proces integracji sklepu internetowego z programami magazynowo-sprzedażowymi. W nowej wersji pojawia się m.in. poprawiony moduł przenoszenia zamówień i zwrotów z panelu IAI-Shop.com do programów F/K, czy przyspieszony proces synchronizacji cen. Druga istotna zmiana to wprowadzenie w Uniwersalnym Trybie Pracy (tzw. UDB) pełnego wsparcia dla baz MySQL. To jednak nie wszystkie nowości, jakie przygotowaliśmy dla Ciebie w nowej wersji.

Jeszcze lepszy moduł przenoszenia zamówień i zwrotów

Od teraz IAI Bridge szybciej przenosi zamówienia i zwroty oraz zwraca bardziej szczegółowe komunikaty dotyczące napotkanych problemów, związanych z ich rejestracją w programie sprzedażowo-magazynowym. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanego błędu został on lepiej opisany we fladze API, a jego szczegóły są dołączane do wpisu w dzienniku zdarzeń aplikacji IAI Bridge. Dzięki czemu zaoszczędzasz cenny czas, który możesz wykorzystać do innych czynności związanych z realizacją i obsługą zamówień.

Uporządkowany został również mechanizm odpowiadający za to, czy dane zamówienie zostało oznaczone jako pominięte, czy błędne. Ten sam mechanizm został również dodany do modułu przenoszenia zwrotów.

Wcześniejsze wersje aplikacji nie ustawiały tzw. "flagi API" w zwrotach w panelu sklepu. Od IAI Bridge 5.6 flagi API są ustawiane również w zwrotach, analogicznie do flag ustawianych w zamówieniach.

Więcej informacji na temat powyższych zagadnień znajdziesz na stronie Instrukcja obsługi IAI Bridge: Synchronizacja zamówień.

Synchronizacja cen trwa teraz znacznie krócej

Kolejna zmiana, która zwiększa wydajność aplikacji, zaszła w module synchronizacji cen. Proces wymiany cen pomiędzy programem F/K, a panelem sklepu został znacznie przyspieszony:

*zostało usunięte zbędne pobieranie cen z programu F/K tuż po uruchomieniu procesu synchronizacji;
*wykonana została optymalizacja zapisywania cen dla wielu sklepów pod kątem wielokrotnego pobierania tych samych cen z programu F/K;
*uporządkowana została aktualizacja cen w obu kierunkach - działanie w oparciu o bufor danych;
*zostało wyłączone aktualizowanie cen podczas dodawania towarów do synchronizowanych - operacja ta jest teraz znacznie szybsza, a ceny towarów zostaną zaktualizowane podczas najbliższej synchronizacji.

Bardziej przejrzyste „Funkcje synchronizacji”

Od nowa zaprojektowaliśmy zakładkę „Funkcje synchronizacji” w oknie „Preferencje synchronizacji”. Znajdują się teraz tam dwie sekcje: „Synchronizacja zamówień” i „Synchronizacja towarów”. Dzięki temu funkcje zostały pogrupowane, a sam 'układ zakładki jest bardziej czytelny.

Zakładka "Synchronizacja zamówień" - sekcja "Synchronizacja zamówień"

W związku z powyższymi zmianami w zakładce „Zamówienia”, została usunięta i przeniesiona w inne miejsce sekcja odpowiedzialna za synchronizację statusów zamówień. Opcję „Aktualizacja statusów zamówień” znajdziesz teraz w zakładce „Synchronizacja zamówień”, która pozwala na wybór opcji zaawansowanych dla kierunku „program F/K -> Panel”.

Zakładka "Synchronizacja zamówień" - zaawansowane opcje zmiany statusów

Pełne wsparcie trybu UDB dla bazy opartej na MySQL

Do wersji IAI Bridge 5.5.x możliwe było skonfigurowanie Uniwersalnego Trybu Pracy w oparciu o bazę danych MySQL, ale scenariusz ten nie zawierał wszystkich funkcjonalności, jakie zostały przewidziane dla trybu UDB i korzystania ze struktury bazy MS SQL.

Od IAI Bridge 5.6 to się zmieniło i teraz baza MySQL posiada pełną funkcjonalność, analogicznie do bazy MS SQL, dzięki czemu możesz w pełni wykorzystać możliwości bazy MS SQL.

Pełne wsparcie dla bazy MySQL w trybie udb

Aktualizacja statusów zamówień w bazie UDB w kierunku Panel -> UDB

W Uniwersalnym trybie pracy wprowadziliśmy możliwość pobierania statusów zamówień z panelu IAI-Shop.com. Włączenie funkcji "Aktualizacja statusów zamówień w F/K na podstawie zmian dokonanych w IAI-Shop.com" spowoduje, że podczas synchronizacji status zamówienia zostanie aktualizowany w bazie UDB.

Zakładka "Synchronizacja zamówień" - sekcja "Synchronizacja towarów"

Szczegóły na temat nowej funkcjonalności znajdziesz w dokumentacji dla Uniwersalnego trybu pracy IAI Bridge

Wycofywanie kolejnych, niezalecanych przy obecnym działaniu trybów rejestracji zamówień

IAI Bridge 5.6 wprowadza kolejne porządki w trybach rejestracji zamówień, które zostały rozpoczęte przy okazji wersji 5.5.

Przypomnijmy: w wersji 5.5 tryb „Prosty” został oznaczony jako niezalecany, a domyślnym trybem rejestracji zamówień stał się „Grupowanie towarów do jednego magazynu...”.

Zmiana w trybach rejestracji zamówień w programie F/K

W IAI Bridge 5.6 tak samo zostały oznaczone dwa tryby: „Dzielenie zamówień według magazynów, do których przypisane są towary z zamówienia” oraz „Rejestrowanie częściowych zamówień z pominięciem z innych magazynów”.

Nasza decyzja ma związek z tym, że oba powyższe tryby nie były przystosowane do aktualizacji zamówień, księgowania wpłat, czy przenoszenia zwrotów. Optymalnym i bezpiecznym trybem rejestracji zamówień jest „Grupowanie towarów do jednego magazynu...”.

Zmiana domyślnego trybu rejestracji zamówień nastąpi automatycznie po zainstalowaniu IAI Bridge w wersji 5.6. Możesz wrócić do pozostałych trybów na własne życzenie w oknie „Preferencjach synchronizacji”. Zmiana ta jednak jest niezalecana.

Automatyczna zmiana trybu na "Grupowanie..."

Uwaga! W jednym z kolejnych wydań aplikacji IAI Bridge tryby: „Prosty”, „Dzielenie zamówień według magazynów, do których przypisane są towary z zamówienia” oraz „Rejestrowanie częściowych zamówień z pominięciem z innych magazynów” zostaną ostatecznie wycofane. Zamówienia będą wówczas rejestrowane zgodnie z działaniem trybu „Grupowanie towarów do jednego magazynu, z którego jest realizowane zamówienie”.

Pozostałe nowości w IAI Bridge 5.6

  • Wsparcie dla Streamsoft Prestiż w wersji 314 i 315
  • Pojawiła się opcja konfiguracyjna pozwalająca na automatyczny start usługi BridgeService przy starcie aplikacji
  • Możliwość zmiany języka interfejsu z poziomu ustawień aplikacji. Zmiana pozwala na korzystanie z interfejsu po angielski.

Funkcja automatycznego włączania usługi w momencie startu aplikacji

Nowa wersja to także poprawki do stwierdzonych nieprawidłowości lub ograniczeń poprzednich wersji:

  • Przywrócona została opcja "Resetuj magazyny" w oknie „Preferencje synchronizacji/Magazyny”
  • Poprawiona została wartość faktury korygującej dla ERP Optima
  • Zwiększona została wydajność modułu synchronizacji rabatów w trybie UDB
  • Poprawiony został moduł synchronizacji stanu dyspozycyjnego dla ERP XL w scenariuszu, gdy rezerwacje towarów do zamówień w ERP XL mają bardzo krótki termin ważności (np. 0 dni).
  • Dodane zostało usuwanie znaku „spacji w NIP dla kontrahenta” (np. 123 45 678 90) z panelu IAI-Shop.com, dzięki czemu API programu ERP XL nie zgłasza już błędu o niepoprawnym NIP.
  • Poprawiony został moduł synchronizacji cen - ustawianie w bazie UDB ceny sugerowanej 0zł dla rozmiaru wyłącza cenę sugerowaną w panelu dla danego rozmiaru oraz ustawia cenę bazową sugerowaną na 0zł
  • Poprawiony został moduł kontroli cen - uwzględniane jest ustawienia przełącznika "Nie ndodawaj do promocji towaru, którego cena przekreślona jest równa cenie detalicznej"