Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

IAI Bridge 5.5 z zupełnie nową logiką przekazywania stanów magazynowych, obsługą wielu magazynów w WF-MAG i nie tylko

IAI Bridge 5.5 wnosi kilka bardzo ważnych zmian m.in. poprawia logikę synchronizacji stanów magazynowych pomiędzy programami F/K, a chmurą IAI-Shop.com oraz wprowadza obsługę wielu magazynów w programie WF-MAG. Ponadto wspiera nowe wersje popularnych programów sprzedażowo-magazynowych: ERP XL 2014.1 i 2014.1.1 oraz WF-MAG 7.91.4.

Zmiana logiki przekazywania stanów magazynowych do panelu IAI-Shop.com

W nowej wersji naszej aplikacji pomocniczej postawiliśmy w całości na synchronizowanie stanów dyspozycyjnych z programu F/K. Jest on teraz przekazywany do panelu jako stan magazynowy. Dzięki temu w Twoim sklepie zawsze będzie znajdować się aktualna ilość towaru, którą możesz faktycznie sprzedać. Aplikacja IAI Bridge bierze więc pod uwagę rezerwacje składane na towary poza chmurą IAI-Shop.com, czyli dodane bezpośrednio w programie magazynowo-sprzedażowym.

Przykład:

 1. Stan magazynowy towaru A00001 w programie F/K = 30 szt.
 2. Zostało złożone zamówienie telefoniczne na towar ABC, które zostało odnotowane poza chmurą IAI-Shop.com (bezpośrednio w programie F/K) w ilości 23 szt.
 3. W tym momencie stan dyspozycyjny towaru A00001 w programie F/K = 7 szt.
 4. Do panelu IAI-Shop.com podczas synchronizacji stanów magazynowych zostanie przekazane 7 szt. jako stan magazynowy. W tym przykładzie stan dyspozycyjny dla towaru A00001 w panelu również wynosi 7 szt., ponieważ nie ma jeszcze rezerwacji wynikających z zamówień.
 5. W sklepie internetowym zostaje złożone zamówienie na 1 szt. towaru A00001. W tym momencie stan dyspozycyjny towaru A00001 zostaje zmniejszony o 1 szt., wynikającą z rezerwacji do zamówienia. Stan dyspozycyjny w panelu dla towaru A00001 wynosi więc teraz 6 szt.

Specjalny algorytm na bieżąco wylicza w panelu stany towarów w oparciu o stan dyspozycyjny przekazywany przez IAI Bridge, ilość rezerwacji dla zamówień niezrealizowanych oraz tych zarejestrowanych w programie F/K.

Masz więc pewność, że stan dyspozycyjny towarów w panelu IAI-Shop.com zawsze będzie wynosił taką ilość, jaką w rzeczywistości jesteś w stanie sprzedać klientom Twojego sklepu internetowego.

Optymalizacja synchronizacji stanów magazynowych w IAI Bridge

Przy okazji wprowadzenia zmian w logice przekazywania stanów magazynowych do panelu, dokonaliśmy również refactoringu aplikacji IAI Bridge w obszarach odpowiedzialnych za synchronizację stanów magazynowych:

 • Wyłączona została synchronizacja stanów magazynowych podczas włączania aplikacji IAI Bridge, co przyspiesza włączanie aplikacji i nie generuje niepotrzebnych wywołań API.
 • Wyłączona została synchronizacja stanów magazynowych podczas dodawania towarów do synchronizowanych (jeśli jest włączona synchronizacja stanów na danym magazynie). Teraz dodawanie tysięcy towarów do synchronizowanych jest znacznie wydajniejsze.
 • Dzięki zmienionej kolejności (aktualizacja stanów magazynowych jest teraz wykonywana przed aktualizacją statusów zamówień) możliwe jest operowanie na niskich stanach magazynowych i bezproblemowe „zamykanie” zamówień w Panelu (przy włączonej opcji automatycznej zmiany statusu w panelu zamówienia zrealizowanego w programie F/K).

Przesyłanie stanów magazynowych co ustaloną ilość dni

Nowa opcja pozwala na ustalenie przekazywania stanów magazynowych dla towarów, dla których stan magazynowy nie zmienił się np. od 30 dni. Taka wartość jest ustawiona domyślnie i można ją dowolnie zmieniać (w zakresie od 1 do 356). Funkcjonalności tej nie można wyłączyć.

Nowa opcja przesyłania stanów magazynowych co ustaloną ilość dni - Pozwala ona na ustalenie przekazywania stanów magazynowych do panelu dla towarów, dla których stan magazynowy w programie F/K nie zmienił się od x dni.

Sprawniejsza realizacja zamówień z towarami przypisanymi do magazynu obcego (M0)

Wraz z nową wersja naszej aplikacji zapewniliśmy Tobie również sprawniejszą obsługę scenariusza, w którym towary znajdujące się w zamówieniach są przypisane do magazynu obcego (M0).

Przykład:

1) Zamówienie z towarem A00001 przypisanym do M0 zostaje przeniesione z panelu IAI-Shop.com do programu F/K.
2) W programie F/K zostaje przyjęta dostawa (bądź towar zostaje przesunięty z innego magazynu) na magazyn realizujący zamówienie.
3) Dla zamówienia w programie F/K zostaje od razu wystawiony dokument sprzedaży.
4) Następuje proces synchronizacji w aplikacji IAI Bridge, który aktualizuje najpierw stan magazynowy, a następnie zmienia status zamówienia (jeśli włączona jest opcja automatycznej zmiany statusów dla zamówień zrealizowanych w programie F/K).

Wcześniej realizacja zamówienia w tak opisanym scenariuszu nie była możliwa w całości, gdyż zamówienie nie mogło mieć zmienionego statusu w panelu na „gotowe”, czy „wysłane / odebrane” z powodu zbyt niskiego stanu magazynowego.

Działo się tak, ponieważ w pierwszej kolejności następowała zmiana statusu zamówienia, a dopiero potem był aktualizowany stan magazynowy. Teraz te czynności zostały ze sobą zamienione miejscami i nowa wersja IAI Bridge 5.5 pozwala „zamknąć” zamówienia, w których występują towary przypisane do M0, a dla których przyjęcie stanu magazynowego i realizacja zamówienia (wystawienie dokumentu sprzedaży) w programie F/K nastąpiły jednocześnie, jeszcze przed wykonaniem synchronizacji.

Zmiana domyślnego trybu rejestrowania zamówień w programach F/K

W związku z powyższym postanowiliśmy również zmienić domyślny tryb rejestracji zamówień przez aplikację IAI-Bridge w programach F/K.
Dotychczas był nim tryb „Prosty”, który pomijał zamówienia, w których znalazł się chociaż jeden towar zsynchronizowany, ale nieprzypisany do magazynu realizującego zamówienie.

Aby uprawić Tobie pracę od wersji IAI Bridge 5.5 domyślnym trybem rejestracji zamówień w programach F/K jest tryb „Grupowanie towarów do jednego magazynu, z którego jest realizowane zamówienie”. Zapewnia on przenoszenie zamówień, w których występują również towary zsynchronizowane, ale przypisane do innego magazynu niż magazyn realizujący zamówienie (a więc np. M0).

Zmiana domyślnego trybu rejestracji zamówień nastąpi automatycznie po zainstalowaniu IAI Bridge w wersji 5.5. Możesz wrócić do trybu „Prostego” na własne życzenie w oknie „Preferencjach synchronizacji”. Zmiana ta jednak jest niezalecana.

Obsługa wielu magazynów w WF-MAG

Nowy IAI Bridge wprowadza również obsługę wielu magazynów w programie WF-MAG. Do tej pory możliwa była tylko praca na jednym magazynie. Od IAI Bridge 5.5 możliwe staje się synchronizowanie wszystkich magazynów z programu WF-MAG.

W przypadku, kiedy stosowane są różne ceny dla tego samego towaru na rożnych magazynach (opcja w WF-MAG „Synchronizacja danych artykułów o tym samym indeksie katalogowym w wyróżnionych magazynach” jest ustawiona na „Wspólne bez cen”), należy dodatkowo wybrać w ustawieniach aplikacji IAI Bridge magazyn z programu WF-MAG, z którym będą synchronizowane ceny sprzedaży towarów.

Nowe ustawienia aplikacji IAI Bridge 5.5 - W ustawieniach aplikacji IAI Bridge 5.5, w zakładce "Program WF-MAG" została dodana opcja wyboru magazynu dla synchronizacji cen. Przy usługach natomiast dodaliśmy informację, z którego magazynu one pochodzą.

Ponadto w IAI Bridge 5.5 zostały wprowadzone:

 • Wsparcie dla ERP XL 2014.1 oraz ERP XL 2014.1.1.
 • Wsparcie dla WF-MAG 7.91.4.
 • Poprawka dla kodów EAN generowanych w ofercie IOF dla ERP Optima.
 • Zabezpieczenie dla generowania jednej ikony towaru do oferty IOF dla programu WF-MAG, gdy dla towaru zostało przypisanych więcej niż 1 zdjęcie.
 • Poprawka dla potwierdzenia loginem zapisania ustawień aplikacji.