Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

IAI Bridge 5.4 z zupełnie nowym modułem synchronizacji i aktualizacją adresów dostaw dla uniwersalnego trybu pracy

W dniu dzisiejszym zostanie udostępniona nowa wersja IAI Bridge oznaczona numerem 5.4. Przynosi ona kompletnie przeprojektowany proces synchronizacji zamówień, dający większą kontrolę i stabilność. Dodatkowo dla korporacji korzystających z IAI Bridge do połączenia IAI-Shop.com ze swoim back-office wprowadzony został moduł aktualizujący adres dostawy klienta w chmurze sklepu internetowego jeżeli zmiana adresu nastąpiła w zewnętrznym systemie back-office.

Poprawiony proces synchronizacji z chmurą IAI-Shop.com

Podsumowanie wyniku synchronizacji przeszło redesign i teraz informacje w nim zawarte są jeszcze bardziej czytelne. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów oraz poprawieniu obsługi zgłoszeń, przebudowaliśmy proces synchronizacji. Jest on teraz jeszcze bardziej niezawodny, a na pasku postępu widoczny jest aktualny etap wykonywanej synchronizacji. Synchronizację można również zatrzymać na dowolnym jej etapie bez konsekwencji.

Bridge 5.4 to lepsza kontrola procesu synchronizacji informacji.

Jeśli podczas synchronizacji wystąpi przerwa w dostawie Internetu, aplikacja IAI Bridge zapyta się użytkownika czy kontynuować synchronizację. Brak reakcji użytkownika oznaczać będzie, że aplikacja będzie próbowała dokończyć synchronizację do skutku. Nie wystąpi już również sytuacja, w której błędne zamówienie spowoduje, że nie przeniosą się wszystkie zamówienia. Od teraz błędne zamówienie zostanie faktycznie pominięte, ale reszta poprawnych zamówień zostanie zaimportowana z chmury IAI-Shop.com.

Nowe podsumowanie synchronizacji, dokładnie wyjaśniające wykonane działanie IAI Bridge 5.4.

Automatyczne dodawanie towarów do synchronizowanych

Synchronizacja listy towarów również została usprawniona. Od wersji 5.4 IAI Bridge potrafi automatycznie dodać towary do listy synchronizowanych pomiędzy programem F/K, a chmurą IAI- Shop.com. Warunkiem jest włączenie nowej opcji oraz przypisanie towarom w Panelu IAI-Shop.com kodu zewnętrznego systemu zgodnego z tym z programu F/K. Funkcja ta przydatna jest zwłaszcza w sytuacji, kiedy następuje import towarów z programu F/K do sklepu. Wystarczy teraz włączyć nową funkcjonalność i nie trzeba już pamiętać o wybraniu do synchronizacji nowo zaimportowanych towarów. Podczas aktualizacji programu funkcja ta nie będzie automatycznie włączona, dlatego klientów zainteresowanych takim działaniem prosimy o jej włączenie.

Dzięki nowej funkcji, nie ma również potrzeby zatrzymywania procesu synchronizacji, gdy nowe towary pojawiają się w ofercie sklepu. Dotychczas konieczne było zatrzymanie procesu synchronizacji, dodanie towarów do listy synchronizowanych i uruchomienie synchronizacji od początku. Teraz towary automatycznie dodadzą się do listy towarów synchronizowanych pomiędzy kolejnymi synchronizacjami

IAI Bridge 5.4 wprowadza możliwość automatycznego dodawania towarów do listy synchronizowanych towarów.

Aktualizacja adresów dostaw w uniwersalnym trybie pracy

IAI Bridge 5.4 kontynuuje proces zmian w zakresie synchronizacji kontrahentów. Od tej wersji możliwa stała się aktualizacja adresów dostaw. Na tę chwilę nowa funkcjonalność działa tylko w uniwersalnym trybie pracy, najczęściej wybieranym przez duże korporacje wykorzysujące IAI-Shop.com do spięcia swojego systemu back-office z chmurą IAI-Shop.com.

Wsparcie dla Subiekt GT 1.32 SP1

IAI Bridge 5.4 przynosi ze sobą również wsparcie dla najnowszego Subiekta GT w wersji 1.32 SP1.