Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

IAI Bridge 5.4.1 - jeszcze lepsza integracja dla hurtownii internetowych umożliwiająca integrację systemów logistycznych i kontroli salda

Wydaliśmy IAI Bridge (most łączący systemy ERP z chmurą sklepu internetowego), który potrafi przenosić do chmury IdoSell informacje o saldzie, przyznanym limicie kredytu kupieckiego, przypisywać klientów do poszczególnych oddziałów firmy. Nowa wersja potrafi nawet przenosić daty możliwych dostaw własnych przy transporcie lokalnym, generowanych przez system do planowania tras ciężarówek, funkcję powszechnie stosowaną przy zaopatrywaniu stałej bazy odbiorców.

Lista zmian wprowadzonych w tej wersji obejmuje zmiany wyłącznie w Uniwersalnym Trybie Pracy. Jest to tryb wykorzystywany najczęściej przez wszystkie większe, wieloodziałowe firmy i korporacje, dający największe możliwości sterowania informacjami przenoszonymi do chmury IdoSell. Wprowadzone w tej wersji zmiany, mają jeszcze pełniej zintegrować system informatyczny wykorzystywany w hurtownii i pozwolić trafnie klientowi złożyć zamówienie, z uwzględnieniem informacji przechowywanych w CRM, MRP i systemie logistycznym dużej firmy handlowej. Tym samym IdoSell jest dzisiaj pełnoprawnym graczem na rynku interfejsów webowych dla największych, wieloodziałowych firm sprzedającym na rynku B2B.

Możliwość uwzględniania salda klienta i limitu kredytu kupieckiego do prezentacji podczas zakupów w hurtowni internetowej

W wersji tej dodaliśmy możliwość przenoszenia salda i limitu zadłużenia klienta. Saldo z programu F/K (aktualne tylko i wyłącznie po stronie F/K) ustawia się w tabeli "clients" w kolumnie "external_balance_value". Limit zadłużenia ustawia się w tabeli "clients" w kolumnie "external_trade_credit_limit_value". Aplikacja oblicza aktualne saldo w panelu administracyjnym na podstawie działania Saldo IdoSell = Saldo IdoSell + (Saldo z programu F/K - Saldo ustalone w IdoSell). Dzięki temu rozwiązaniu unika się rozbieżności w stanach salda pomiędzy systemami.

Widok fragmentu kraty edycji konta klienta po synchronizacji salda i kredytu kupieckiego

Jeśli limit kredytowy jest wartością NULL lub "0", to przełącznik w edycji klienta "Pozwalaj na kredyt kupiecki" jest ustawiany przez API na "nie"

Aktualizacja danych odbywa się przy włączonej funkcji synchronizacji kontrahentów w stronę System Magazynowo-Sprzedażowy -> Chmura IdoSell. Dzięki przeniesieniu tych informacji, gdy np. klient ma nieopłacone jakieś zamówienia, nawet te złożone bezpośrednio w oddziale firmy, system powiadomi go o tym i zablokuje złożenie zamówienia. Dzięki temu system eliminuje nawet takie sytuacje i zwiększa satysfakcję ze składania zamówień internetowych przez odbiorców B2B.

Możliwość wybierania do których oddziałów hurtowni przypisany jest klient

Ta funkcja nawiązuje do wprowadzonej niedawno opcji pozwalającej na przypisywanie magazynów do poszczególnych oddziałów firmy. Teraz można powiązać na podstawie CRM hurtowni klienta z konkretnym oddziałem poprzez IAI Bridge.

Widok fragmentu kraty edycji konta klienta ze ścisłym powiązaniem z oddziałami firmy

Za blokowanie odpowiada kolumna "block_autosigning_to_shops" w tabeli "clients". Natomiast za przypisanie klienta do danego sklepu odpowiada nowa tabela "clients_shops". Kolumna "client_id" odpowiada id klienta z tabeli "clients", natomiast w kolumnie "shop_id" należy podać ID sklepu, do którego ma zostać przypisany dany klient. Aktualizacja danych odbywa się przy włączonej funkcji synchronizacji kontrahentów w stronę F/K -> Panel.

Możliwość wgrywania na podstawie systemu logistycznego hurtowni dat możliwych dostaw dla każdego klienta

Duże firmy zaopatrujące klientów, posiadające własną flotę samochodów dostawczych szczegółowo planują trasy przejazdów swoich ciężarówek. Informacje z systemu planowania logistycznego można teraz wgrać poprzez IAI Bridge w Uniwersalnym Trybie pracy do chmury IdoSell aby klient hurtowni, zamawiając przez Internet mógł wybrać prawidłowy termin dostawy, uwzględniający planowanie logistyczne.

Nowy moduł działa we współpracy z modułem panelu administracyjnego odpowiedzialnego za wprowadzanie terminów dostaw własnych w dziale ADMINISTRACJA. Podawane klientowi możliwe terminy dostaw są sumą terminów wynikających z wprowadzonych w module dat i przeniesionych z systemu logistycznego przez IAI Bridge. Jeżeli hurtownia internetowa nie wprowadzi w dziale ADMINISTRACJA \ Konfiguracja dostaw \ Ustalanie terminów dostaw własnych dla regionów wtedy będą klientowi wyświetlane wyłącznie terminy przeniesione z systemu logistycznego hurtownii.

Możliwość wyboru daty dostawy podczas składania zamówienia

Za nową funkcję odpowiada zupełnie nowa tabela "clients_delivery_dates". W kolumnie "delivery_date" należy podać czas w formacie timestamp np. 2013-09-05 00:00:00. Na chwilę obecną godziny dostaw nie są obsługiwane. Po stronie maski wyświetlane są tylko daty. Daty, które minęły nie są wyświetlane. Aktualizacja danych odbywa się przy włączonej funkcji synchronizacji kontrahentów w stronę F/K -> Panel IdoSell.

Więcej informacji o aktualnej strukturze danych obejmującej nowe funkcje można znaleźć na stronie IAI Bridge Uniwersalny tryb pracy. Jeżeli chcieliby Państwo zastosować IdoSell i IAI Bridge z Uniwersalnym Trybem Pracy do integracji swojego systemu B2B i umożliwienia sprzedaży webowej, dysponujemy dużą ilością success stories i możliwością przeprowadzenia projektu integracyjnego.