Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

IAI Bridge 5.0 potrafi przenosić konta klientów z systemu magazynowo-sprzedażowego do sklepu i hurtowni internetowej

Co wersję IAI Bridge stawiamy na obszar funkcjonalności dużych firm i otwieramy zupełnie nowe drzwi do prowadzenia dużej firmy wysyłkowej, opartej o sytem magazynowo-sprzedażowy lub ERP i najlepszy system do prowadzenia sklepu internetowego. Do tej pory uruchomienie hurtowni internetowej wymagało zapewnienia aby każdy klient, z którym hurtownia wynegocjowała indywidualną cenę, często na każdy towar z osobna, miał zapewnioną tę cenę również przy zakupach przez Internet oraz aby w hurtowni i sklepie on-line miał również swój profil i możliwość kupowania do wcześniej założonego konta. Takie funkcje zapewnia automatycznie IAI Bridge piątej generacji.

Udostępniona dzisiaj wersja IAI Bridge 5.0.0 wprowadza funkcję przenoszenia do systemu IAI-Shop.com kont klientów założonych w programie magazynowo-sprzedażowym. Póki co, funkcję taką oferujemy jedynie dla uniwersalnego trybu pracy. Kolejne wersje przyniosą wsparcie tej funkcji również dla programów poszczególnych producentów. Uniwersalny tryb pracy jest tym, z którego korzystają najaktywniej duże firmy, mające swoje działy wdrożeń, które dostosowują system ERP do ich potrzeb.

Program IAI Bridge potrafi synchronizować kontrahentów w oparciu o kod zewnętrznego systemu. Jest to nowe pole, które widoczne jest w karcie edycji konta klienta w panelu administracyjnym. Jest to pole o działaniu analogicznym do pola "kod zewnętrznego systemu" w karcie towaru.

IAI Bridge 5.0 pozwala na przeniesienie danych kontrahenta oraz przypisać im indywidualne ceny i rabaty na poszczególne towary. Do czego można wykorzystać te funkcje? Wyobraźmy sobie, że hurtownia jakiegoś produktu sprzedaje swoim klientom towary poprzez sieć handlowców. Dzięki IAI-Shop.com i IAI Bridge 4.0 może wyeksportować automatycznie. ze swojego systemu ERP bazę towarów i stworzyć szybko np. swój system B2B. Dzięki IAI Bridge 5.0 może teraz także wyeksportować bazę swoich klientów i każdemu z nich przenieść indywidualną cenę jaką ma na każ?y towar i jego rabaty. Każdemu założonemu klientowi w hurtowni internetowej, nawet jeżeli w systemie nie ma loginu i hasła, taki login i hasło stworzy się automatycznie a system IAI-Shop.com wyśle przyjazny e-mail powitalny. Brzmi jak system-marzenie? Od dzisiaj ta funkcja jest dostępna od ręki.

Zmiana struktury danych dla uniwersalnego trybu pracy

Co za tym idzie, zmianie uległa struktura bazy danych "iai_bridge_exchange_db":

  • Dodane zostały nowe kolumny w tabeli "clients".
  • Dodana została nowa tabela "custom_prices", która przechowuje szczegółowe dane o indywidualnych cenach dla klientów na konkretne towary.
  • Dodana została nowa tabela "custom_rabates" zawierająca informacje o rabacie dla klienta na konkretny towar (udzielany od ceny podanej w tabeli custom_prices).

Więcej informacji na temat nowych funkcjonalności można znaleźć tutaj.
Natomiast szczegółowe informacje na temat struktury bazy danych uniwersalnego trybu pracy znajdują się na stronie IAI Bridge Uniwersalny tryb pracy .