Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

IAI Bridge 4.3.2 - dużo nowych opcji w uniwersalnym trybie pracy

Uniwersalny tryb pracy w IAI Bridge to najlepszy sposób na integrację ERP stosowanego w sklepach internetowych. Dzięki niemu informatycy zatrudnieni w firmie do opieki nad ERP mogą w ciągu paru dni stworzyć połączenie i wymieniać informacje ze sklepem internetowym IAI-Shop.com. Nowa wersja IAI Bridge 4.3.2 przynosi wiele nowości i poprawek w tym trybie. Zmiany dotyczą głównie 2 obszarów

Zmiany w strukturze bazy dla uniwersalnego trybu pracy

 • Od nowej wersji w tabeli products nie jest już używana kolumna quantity. Informacja o stanach magazynowych jest teraz pobierana z nowej tabeli products_quantity, gdzie stan dyspozycyjny jest obliczany na podstawie różnicy pomiędzy wartością w kolumnie storageQuantity, a reservation.
 • Po zainstalowaniu nowej wersji aplikacji IAI Bridge nazwa kolumny quantity z tabeli products zostanie automatycznie zmieniona na quantity_old, a wartości ze starej kolumny przepisane do nowej tabeli products_quantity.
 • Nową funkcjonalnością jest synchronizacja więcej niż jednego magazynu. W tym celu została dodana nowa tabela stocks. Możliwa więc staje się synchronizacja wielu magazynów z ERP z magazynami z Panelu IAI-Shop.com.
 • Nowością jest również obustronna synchronizacja wielu adresów dostawy klienta. Zmiana adresu dostawy w zamówieniu w Panelu IAI-Shop.com zostanie odnotowana przez IAI Bridge w uniwersalnej bazie w nowo dodanej tabeli delivery_addresses.
 • Synchronizacja działa również w drugą stronę - zmiana dokonana w tabeli delivery_addresses zostanie odnotowana w Panelu IAI-Shop.com. Podobnie jest z dodaniem nowego adresu (o unikalnym ID). Przypisanie go do zamówienia spowoduje dodanie adresu dostawy do karty klienta w Panelu IAI-Shop.com.
 • Informacje o wybranym adresie dostawy są nadal przepisywane do tabeli clients w bazie iai_bridge_exchange_db. Można więc nadal korzystać ze starej metody pobierania danych o adresach dostawy. Należy jednak wziąć pod uwagę, że nie wspiera ona synchronizacji adresów. Dlatego zachęcamy do korzystania z nowego rozwiązania.
 • Istnieje również możliwość zmiany kosztu dostawy dla klienta. Wystarczy zmienić wartość w kolumnie base_currency_delivery_cost w tabeli orders, aby podczas synchronizacji zmianie uległ koszt dostawy dla klienta w danym zamówieniu w Panelu IAI-Shop.com.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Zaktualizowany opis struktury bazy danych w uniwersalnym trybie pracy aplikacji IAI Bridge jest dostępny na tej stronie IAI Bridge Uniwersalny tryb pracy

Notatka definiowana za pomocą zmiennych

 • W panelu IAI-Shop.com dostępna jest już funkcjonalność pozwalająca na zdefiniowanie treści notatki do przenoszonego zamówienia za pomocą zmiennych. Działa ona dla wspieranych przez IAI Bridge programów magazynowo-sprzedażowych.
 • Moduł konfiguracji znajduje się w sekcji Administracja \ Konfiguracja Bridge.
 • Notatka może posiadać dowolną treść opatrzoną dostępnymi zmiennymi np.: "Zamówienie nr [iai:order_sn] złożone w dniu [iai:order_time]" co w zamówieniu, w notace umieści Zamówienie nr 1520 złożone w dniu 2013-02-27 16:31:15.
 • W notatce możliwe jest również zawarcie ceny kartotekowej towarów, jak i ceny towarów z zamówienia.
 • Brak spersonalizowanej treści dla notatki powoduje, że przenosi się ona na dotychczasowych zasadach (z treścią "Zamówienie przeniesione przez IAI Bridge").
 • Jednym z zastosowań jest to, że operator systemu może zapisać treść notatki tak aby odpowiadała ona formatom XML, EDI++ lub innym. Dzięki temu, tworząc narzędzie do prasowania notatek, może uzyskać dodatkowe informacje, których nie znajduje w uniwersalnym trybie pracy. Notatka będzie również przenoszona w tej postaci do programów obsługiwanych przez IAI Bridge.
 • Docelowo zestaw zmiennych możliwych do ustawienia w notatce będzie taki sam jak w emailu potwierdzającym zamówienia.

Aktualizacja 2013-03-04 14:00

Po wydaniu tej wersji otrzymaliśmy kilka zgłoszeń, że synchronizacja się nie wykonuje. Stąd wiadomość została ukryta, a nasz zespół w piątek i dzisiaj rano badał przyczynę tylu zgłoszeń, skoro program przeszedł wszystkie testy poprawnego działania. Okazało się, że przyczyną problemu było podawane nieaktualne hasło użytkownika używane do łączności z panelem. Wersja ta zamiast zgłosić problem niepoprawnego hasła łączyła się w nieskończoność. Jest to jednak w pełni sprawna wersja, a w najbliższej wydawanej wersji pojawi się przyjazna informacja o tym, że podane hasło jest niepoprawne.

Prosimy zatem zawsze o sprawdzenie czy używane hasło jest aktualne. W razie problemów z łącznością prosimy o jego ponowne wpisanie. Dodatkowo po wielu nieudanych próbach, dokonanych przez nieaktualne hasło, host mógł zostać zablokowany. Stąd w przypadku wpisania dobrego hasła, prosimy również o sprawdzenie, czy host z którego Bridge nawiązuje łączność nie znajduje się na liście hostów zablokowanych (moduł w panelu administracyjnym ADMINISTRACJA \ Zarządzanie użytkownikami panelu \ Zablokowane hosty).