Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Grupowanie towarów bezpośrednio z listy towarów

Grupy towarów (dawna nazwa wariantów) są bardzo popularnym mechanizmem. Dlatego postanowiliśmy daleko uprościć i ułatwić korzystanie z nich i zbudować całkowicie nowy mechanizm, oparty o AJAX, nową listę towarów i daleko posuniętą inteligencję modułu.

Nowy moduł pozwala w szybki i prosty sposób tworzyć grupy towarów, bezpośrednio z listy towarów. Wystarczy zaznaczyć wybrane towary i kliknąć przycisk w dolnym menu "Grupuj towary". System zgrupuje zaznaczone towary, analizując po kolei
dane z poszczególnych towarów i w przypadku wykrycia wspólnych wartości ustawi wspólne parametry dla danej grupy. Dla przykładu jeśli dwa towary będą posiadały takie same zdjęcia i ikonę, w ustawieniach wspólnych parametrów dla danej grupy zostaną ustawione opcje na "Tak" dla opcji:

  • Taka sama ikona
  • Takie same duże zdjęcia

Towarem pierwszym w grupie zostanie wybrany, pierwszy towar od góry, uwzględniając aktualne kryteria sortowania.

W przypadku wybrania towaru będącego już w grupie towarów system pozwala wybrać nam pomiędzy dwoma opcjami:

  • Wydziel zaznaczone towary do osobnej grupy - pozwala na stworzenie całkowicie nowej grupy towarów. W trakcie wydzielania system sprawdzi poszczególne wartości i parametry, aby ustawić wspólne wartości towarów dla grupy. Towarem pierwszym w grupie zostanie wybrany towar zaznaczony jak najwyżej na liście towarów.
  • Sumuj grupy zaznaczonych towarów - pozwala stworzyć np. z trzech grup jedną grupę towarów, nie ważne ile towarów z jednej grupy zaznaczymy, wszystkie te grupy zostaną połączone w jedną grupę. W trakcie sumowania system sprawdzi poszczególne wartości i parametry, aby ustawić wspólne wartości towarów dla grupy. Towarem pierwszym w nowo powstałej grupie zostanie wybrany towar z pierwszej najwyżej zaznaczonej grupy towarów.