Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Grupowa Edycja Towarów pozwala na edycję ceny także dla serwisów Amazon

W Grupowej Edycji Towarów pojawiła się możliwość zmiany cen dla serwisów Amazon.

Grupowa Edycja Towarów daje możliwość zmiany niemal wszystkich parametrów wielu produktów jednocześnie, bez potrzeby ręcznej edycji każdego towaru z osobna.

Jeden z najważniejszych parametrów towaru - cena - również może być zmieniania grupowo. Narzędzie Grupowej Edycji Towarów umożliwia zmianę cen z podziałem na:

  • cenę dla wybranego sklepu
  • cenę dla serwisów aukcyjnych
  • cenę dla serwisu innego niż aukcyjny
  • cenę dla POS

Aby grupowo edytować ceny dla serwisów Amazon należy skorzystać z opcji zmiany ceny dla serwisów innych niż aukcyjny.

Krok 1. Co zamierzasz zmienić: Ceny

Wybór parametru towaru

Krok 2. Wybierz cenę, którą zamierzasz zmienić: Cenę dla serwisów innych, niż aukcyjne

Wybór ceny

Krok 3. Wybierz serwis: Amazon

Wybór serwisu

Krok 4. Której strony dotyczy zmiana

Wybór strony

Krok 5. Wybierz sposób zmiany ceny dla serwisu

Wybór trybu zmiany ceny

Krok 6. Wykonaj

Więcej o sposobie działania narzędzia do masowej zmiany towarów znajdziesz na stronie Grupowa Edycja Towarów, a o integracji z serwisami Amazon na stronie Integracja sklepów internetowych IAI-Shop.com z Amazon Marketplace