Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Generowanie oferty (cennika) dla wybranych towarów

Wprowadziliśmy nową wersję modułu generowania oferty (cennika). Nowe rozwiązanie jest ściśle zintegrowane z nową listą towarów i nowym zaznaczaniem. Od teraz, eksportowane są towary, które są zaznaczone, co pozwoli jeszcze lepiej korzystać z narzędzia. Jednocześnie przycisk "Wydruk oferty" pojawił się w standardowym widoku listy towarów (wcześniej należało przejść przez dedykowaną temu ikonę w zakładce KLIENCI).

Udało nam się przy okazji osiągnąć jeszcze jeden ciekawy efekt polegający na zachowaniu kolejności towarów z widokiem widocznym na liście towarów. Jeżeli zatem posortujemy towary np. w kolejności po producencie, w takiej kolejności znajdą się w generowanej ofercie.

W pozostałych kwestiach, generowanie oferty nie zostało zmienione i nadal ma możliwość generowania wydruków na podstawie szablonów samodzielnie definiowanych. Zwracamy przy tym uwagę, że na przestrzeni ostatniego półtorej roku system generowania oferty został wyposażony w obsługę wielu nowych zmiennych, pozwalających na generowanie jeszcze ciekawszych wydruków. Np. aktualny system generowania oferty pozwala na skorzystanie ze zmiennych generujących kod kreskowy, co umożliwia szybkie tworzenie nawet gotowych kart produktowych do zastosowań z czytnikami kodów kreskowych.