Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Generator menu nawigacji

Zainstalowany został generator menu nawigacji. Pozwala on w oparciu o kategorie, cechy, serie oraz producentów - wygenerować kompletne menu nawigacji. Dzięki temu możliwe jest szybkie wygenerowanie wszystkich elementów menu nawigacji, a następnie dowolne nimi zarządzanie. Generator będzie pomocny zawsze wtedy gdy wczytujemy dużą liczbę towarów (np. przez Downloader) i chcemy szybko wygenerować pierwsze menu, z którego następnie możemy zbudować ostateczny efekt (np. poprzez przenoszenie elementów). Narzędzie przyda się również do gruntownego uporządkowania menu.

Podczas tworzenia menu, przyjęte zostały następujące założenia:

  • Elementy menu stworzone przez generator lub stworzone podczas konwersji mają tworzone powiązania z poszczególnymi seriami, kategoriami, itd..
  • Zmiana nazwy ani po stronie tych elementów (np. zmiana nazwy kategorii), nie niszczy tego powiązania, niszczy je natomiast po stronie drzewa nawigacji zmiana rodzica dla danego elementu.
  • Towary które zostały usunięte z kategorii, cech, serii, producentów, nie są usuwane z drzewa nawigacji, ponieważ nie ma pewności, czy przypisał je generator, czy przypisał je sam użytkownik, w związku z tym generator służy raczej do uzupełniania drzewa menu, niż do jego idealnego odwzorowywania.
  • Istnieje możliwość wygenerowania całego, kompletnego drzewa menu. Można uzyskać ten efekt poprzez opcję "Wyczyść stare menu".

W narzędziu MODERACJA \ Zarządzanie zachowaniem sklepu \ Wyniki wyszukiwania została również zainstalowana opcja
"Wyświetlaj produkty tylko z przeszukiwanego elementu menu". Działa ona analogicznie do starej opcji "Wyświetlaj produkty tylko z przeszukiwanej kategorii", ma jednak tę zaletę, że działa w przypadku każdej nowej nawigacji, a nie tak jak wcześniej tylko dla nawigacji opartej na kategoriach.

Zainstalowany generator jest ostatnim krokiem zmierzającym do usunięcia starej nawigacji. Generator odpowiada funkcjonalnie generowaniu w tle jednorodnego menu. Jest zatem na żądanie, generowanie menu według identycznych reguł jak wcześniej. Tym samym w ciągu paru tygodni zostanie wykonana ostateczna konwersja i stara nawigacja zostanie wyłączona jako opcja w tej chwili stosowana równolegle z nową nawigacją.