Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Generator dokumentów do wydruku - teraz również w RMA

<p>Dział RMA został wzbogacony o możliwość drukowania dowolnych dokumentów, przesyłanych w oparciu o własne wzorce w dokumentach ODT. Jest to mechanizm, który opiera się na dokładnie takich samych wzorcach dokumentów jak te przygotowywane dla zamówień i generowania ofert (patrz wiadomość &quot;<a href="https://www.idosell.com/pl/shop/blog/generowanie-ofert-i-dowolnych-wydrukow-do-zamowien-1235323383">Generowanie ofert i dowolnych wydruków do zamówień</a>&quot;).</p><p>Dzięki tej funkcji, można wgrać do systemu swoje własne wydruki odpowiedzi na reklamacje np. odrzucające reklamację lub potwierdzających naprawę. Wstawione do dokumentów zmienne zostaną zamienione podczas generowania na dane pochodzące z karty zgłoszenia reklamacyjnego. Nie trzeba nikomu zapewne tłumaczyć, jak wielki może to być ułatwieniem dla pracowników działu obsługi reklamacji. <br /></p>