Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Funkcjonalności i konfiguracja modułu subskrypcyjnego w IdoSell - FAQ do usługi sprzedaży subskrypcyjnej

Przyszłością e-commerce jest sprzedaż subskrypcyjna. Ten model biznesowy pomaga zwiększyć satysfakcję i lojalność klientów, co prowadzi do maksymalizacji przychodów. Zapoznaj się z najczęstszymi pytaniami dotyczącymi modułu sprzedaży subskrypcyjnej i przekonaj się, czy taki model sprzedaży jest dla ciebie.

zdj

Aspekty prawne

 • Q: Czy mogę dowolnie zmieniać zapisy w regulaminie dot. sprzedaży subskrypcyjnej?

Jeśli chcesz prowadzić sprzedaż subskrypcyjną i tym samym mieć płatności subskrypcyjne, nie możesz zmieniać zapisów w regulaminie dotyczących sprzedaży subskrypcyjnej.

 • Q: Czy mogę dowolnie zmieniać maile transakcyjne dot. sprzedaży subskrypcyjnej?

Możesz edytować treści maili transakcyjnych, jednak nie możesz usuwać informacji dot. możliwości zakończenia subskrypcji i zmiany ceny. Klient musi być jasno poinformowany o tym, że w każdym czasie może zrezygnować z płatności cyklicznych, a także o tym, że kwota, na którą jest obciążana jego karta w ramach subskrypcji, zmieniła się od ostatniego zamówienia (może się tak zdarzyć wskutek zmiany ceny subskrybowanego towaru lub zmiany ceny jego dostawy).

 • Q: Czy rezygnacja z metody płatności w postaci płatności cyklicznych pociąga za sobą zakończenie umowy sprzedaży?

Tak, rezygnacja z metody płatności w postaci płatności cyklicznych pociąga za sobą zakończenie umowy sprzedaży.

Płatności

 • Q: Co w przypadku, gdy zmienia się cena towaru lub cena za dostawę? Czy klient dalej płaci cenę ustaloną na początku subskrypcji?

Cena towaru i cena za dostawę nie jest zamrażana i może zmienić się w trakcie trwania subskrypcji. O zmianie ceny klient jest informowany mailowo — nie później niż 3 dni przed datą pobrania płatności. Informacja o utworzeniu zamówienia subskrypcyjnego jest jednym z wymogów organizacji kartowych.
Jeśli nowa cena nie będzie klientowi odpowiadała, może zakończyć subskrypcję.

 • Q: Czy płatności w modelu subskrypcyjnym są możliwe tylko poprzez integrację z IdoPay?

Tak, sprzedaż subskrypcyjna jest możliwa tylko za pośrednictwem płatności kartowych w IdoPay. Systemem domyślnie obsługującym płatności kartowe musi być IdoPay.

 • Q: Co w sytuacji, kiedy na karcie klienta nie będzie odpowiedniej kwoty, żeby pobrać środki na opłacenie zamówienia?

Próby obciążenia karty podejmowane są przez 48 godzin co 12 godzin (maksymalnie 4 próby). Jeśli obciążenie karty się nie powiedzie, subskrypcja zostanie ustawiona jako zakończona, a zamówienie jako anulowane.

 • Q: Czy jest możliwość zmiany danych karty płatniczej klienta w trakcie trwania subskrypcji, gdy np. karta straci ważność?

Nie, aktualnie nie ma takiej możliwości.

Magazyn

 • Q: Co zrobić, gdy w momencie ustalonego czasu wysyłki produktu do klienta, sklep nie posiada go na stanie?

W chwili braku stanów magazynowych dla towaru w subskrypcji zamówienie przyjmuje status: "oczekuje na dostawę". Działanie jest bliźniacze, jak w przypadku "zwykłego zamówienia", gdy towar nie jest na naszym magazynie, tylko jest do sprowadzenia z innego magazynu. Subskrypcja będzie nadal aktywna, jednak kolejne rezamówienie się nie utworzy, ponieważ poprzednie nie zostało zakończone.

 • Q: Czy jest jakaś przelicznik, jakie stany magazynowe powinny być zarezerwowane dla subskrypcji?

Musisz zadbać o to, żeby zapewnić stany i sam poinformować klienta o ewentualnych opóźnieniach.

 • Q: Kiedy generowane są kolejne zamówienie subskrypcyjne (rezamówienia), czyli kolejne po inicjującym zamówienie w panelu?

Zamówienia automatyczne (rezamówienia) są generowane w nocy.

 • Q: Czy można ustalić datę tworzenia zamówienia automatycznego (rezamówienia) w sklepie?

Nie ma możliwości konfiguracji takiej daty. Aktualnie rezamówienia tworzą się na 7 dni przed datą płatności za kolejne zamówienie dla subskrypcji dłuższych niż 10 dni lub dokładnie 4 dni przed datą płatności za kolejne zamówienie dla subskrypcji równych, lub krótszych niż 10 dni.

Wysyłka

 • Q: Czy moduł sprzedaży subskrypcyjnej uwzględnia cenę za dostawę?

Tak, cena za dostawę jest uwzględniana w kwocie, na którą jest automatycznie obciążana karta kupującego.

 • Q: Czy forma dostawy w jej ramach może zostać ograniczona do konkretnej formy (np. wyłącznie Paczkomat)?

Nie ma aktualnie możliwości konfiguracji form dostawy specjalnie dla zamówień subskrypcyjnych.

Zwroty

 • Q: Jak wygląda kwestia zwrotu zamówienia subskrypcyjnego?

Zwroty dla zamówień subskrypcyjnych działają w standardowy sposób. Z subskrypcji jest tworzone dokładnie takie samo zamówienie jak standardowe — jest widoczne w koncie klienta i z jego poziomu można dokonać zwrotu.

Cross-border

 • Q: Czy moduł subskrypcyjny można uruchomić na konkretny kraj?

Moduł subskrypcyjny można uruchomić na konkretny sklep i towary. Uruchomienie sprzedaży subskrypcyjnej na konkretny kraj zależy więc od konfiguracji sklepu.

Ustawienia

 • Q: Czy jest opcja, żeby przy kolejnych zamówieniach klient miał możliwość wyboru innego koloru/smaku/rodzaju produktu?

Aktualnie nie ma takiej funkcjonalności, która umożliwiałaby zmianę wariantu towaru w subskrypcji.

 • Q: Czy z poziomu panelu administracyjnego obsługa sklepu może zainicjować lub zakończyć subskrypcję?

Obsługa sklepu może zakończyć subskrypcję, jednak nie ma możliwości inicjalizacji subskrypcji.

 • Q: Czy do rozpoczęcia zakupów subskrypcyjnych niezbędne jest założenie przez klienta konta w sklepie?

Tak, zakupy subskrypcyjne są dostępne jedynie dla zarejestrowanych klientów.

Obejrzyj nagranie z webinaru o sprzedaży subskrypcyjnej

Podczas webinaru omówiliśmy wymagania, jakie musi spełnić sklep internetowy, żeby rozpocząć sprzedaż subskrypcyjną i zapewnić sobie stały, przewidywalny przychód.

Webinar IdoSell prowadziła Marta Chodowicz-Mulińska, Product Managerka w IdoSell.

Marta jest związana z branżą IT od 14 lat, a z e-commerce od 6. Skupia się na zarządzaniu i rozwijaniu platformy IdoSell w obszarze marketingu i traffic generation.

Obejrzyj nagranie webinaru