Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

eBay i Allegro - ulepszona obsługa płatności i formularzy pozakupowych

Wprowadziliśmy w dniu dzisiejszym 2 mechanizmy poprawiające aktualność informacji w panelu sklepu internetowego po zakończeniu i opłaceniu aukcji lub podaniu w formularzu pozakupowym innego adresu dostawy.

eBay i PayPal

Zaszła zmiana w bramce przyjmującej płatności PayPal, a konkretnie w sekcji przyjmującej płatności za zamówienia z aukcji wystawionych na eBay. Od teraz po przyjęciu takiej płatności system sprawdzi ponownie adres dostawy podany w eBayu i, jeśli nastąpiła zmiana, podejmie próbę jego aktualizacji w zamówieniu. Jeśli się to nie powiedzie, odpowiedni wpis zostanie umieszczony w historii zamówienia.

Allegro i FOD

Zmiana dotyczy zabezpieczenia na sytuację, w której kupujący na Allegro poda własny koszt dostawy, niekoniecznie zgodny z tym, co widnieje w profilu dostaw.Ddo zamówienia zostanie przypisany wybrany przez obsługę panelu koszt (z FOD lub z profilu). Jeżeli operator będzie chciał zaktualizować zamówienie ręcznie, w oknie z danymi z FOD wyświetli mu się radiobutton z odpowiednimi opcjami. Jeśli koszt dostawy przychodzący z WebAPI będzie równy kosztowi z profilu dostaw, moduł zachowa się po staremu, nie oczekując wykonania żadnej akcji.

Aktualizacja 2013-02-16 13:00

Udostępniona została równie obsługa dodanych niedawno przez Allegro dwóch możliwych do wybrania przez kupującego form dostawy: "Przesyłki biznesowej" oraz "Przesyłki biznesowej pobraniowej". Oczywiście dostępna jest ona podczas wystawiania aukcji za pomocą i kreatora i profili ustawień. Musi być ona jednak wcześniej skonfigurowana w mapowaniu form dostaw.