Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Downloader 0.8.2

Wydana została kolejna wersja Downloader 0.8.2 wprowadzającego 2 istotne zmiany:

  1. Dodana została opcja umożliwiająca wymuszenie nadpisania wszystkich zdjęć i opisów towarów przy najbliższej synchronizacji. Opcja ta ma zastosowanie jeśli np. podczas importu oferty nie dodały się zdjęcia lub w ofercie dostawcy były błędne opisy, a także w przypadku, gdy dane pomiędzy ofertą a sklepem są rozsynchronizowane. Zastosowanie tej opcji powoduje, że jednorazowo przy kolejnej synchronizacji program Downloader nadpisze wszystkie dane towarów w sklepie.
  2. Przebudowany i poprawiony został mechanizm wykrywania towarów, które zostały zaimportowane do sklepu, a następnie zostały usunięte z oferty dostawcy. W tej wersji programu Downloader funkcja ta działa poprawnie i skutecznie wykrywa towary usunięte z oferty dostawcy, a następnie zeruje ich stan magazynowy magazynu obcego.

Pic. 1 - Ustawienia w Downloader 0.8.2 i opcja włączająca możliwość wymuszenia nadpisania zdjęć i opisów