Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Downloader 0.7

Udostępniona została nowa wersja Downloader, oznaczona numerem 0.7 która wprowadza pełną kontrolę importu a do tego wprowadza wiele nowych ustawień. Oprócz nowych funkcji, wydanie to zawiera poprawkę wielu problemów zauważonych w wersji 0.6 oraz wprowadza poprawiony i przyśpieszony moduł synchronizacji.

Poniżej lista nowych funkcji:
wybór jakie dane mają być aktualizowane w produktach (Pic. 1)
zakładka z listą producentów do importu (Pic. 2)
ustawienia marży dla kategorii rozbudowana została o opcję zmniejszania ceny (Pic. 3)
opcja pozwalająca ustawić tryb importowania wariantów
tryb potwierdzania każdego importu (Pic. 4) i aktualizacji produktu (Pic. 5)

Zwłaszcza ostatnia z opcji jest długo wyczekiwaną opcją przez wszystkich korzystających z tego programu. Dzięki niej można kontrolować co program wykrył jako zmiany i jak wyglądają aktualnie informacje w panelu. Dzięki temu zawsze mogą Państwo zdecydować jaka ostatecznie zmiana zostanie nagrana, a jaka nie. Jest to olbrzymi skok funkcjonalny programu i z uwagi na tą zmianę, zachęcamy wszystkich do natychmiastowego upgrade swoich programów.

Dlaczego zmiany są istotne? Wielu naszych klientów samodzielnie buduje konwertery i wtyczki do Downloader, tworząc z niego centrum importu ofert i aktualizacji produktów. Program w następnej wersji, oznaczonej 1.0 będzie importował pliki CSV. Dzięki trybowi debugowania i nowym ustawieniom importu, importujący ma ograniczone możliwości popełnienia błędu i zaktualizowania lub nadpisania informacji wprowadzonych np. przez panel administracyjny. Z pewnością wersja 0.7 jest ogromnym krokiem naprzód ku bezpiecznemu i sprawnemu przetwarzaniu wsadowemu ofert.